Wędrówka
nr 2021/4

Kafarnaum

Kafarnaum (po polsku Wioska Nahuma)

Pojawia się na kartach Nowego Testamentu i jest ściśle związana z działalnością Pana Jezusa.

Miasteczko położone na północno zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego. Znajdowała się w nim komora celna, był tam ośrodek administracyjny. Było to miasto garnizonowe. 

W tym mieście Pan Jezus miał swój dom (Mat. 4:13, Jan 2:12) oraz wiele działał:

  • To tu Pan powołał Piotra, Andrzeja i Mateusza. 
  • Uzdrowił tutaj sługę setnika (Mat. 8:5-13).
  • Nauczał w synagodze (Mar. 1:21).
  • Chodził po wodzie w pobliżu Kafarnaum, a gdy przybył na brzeg, nauczał ludność o “chlebie żytowa”, którym jest On sam (Jan 6).
  • Potępił to miasto za brak wiary pomimo wszystkich znaków i cudów, których tam dokonał (Mat. 11:23-24).