Wędrówka
nr 2020/6

Błogosławieni…

…pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani

 • Pokój czyniący – nie mówiący lub myślący o pokoju, lecz wykonujący go.
 • „Manna” z 8 sierpnia – tam gdzie udaje się dziecko Boże, powinien iść z nim pokój, dlatego zawsze zwracajmy uwagę czy nasze słowa niosą pokój.
 • Duch Pana Jezusa zwiastuje pokój i niesie dobro.
 • Jan 14:27 – Pan zostawił nam swój pokój.
 • „Manna” z 29 maja – tego wewnętrznego pokoju jaki zostawił nam Pan Jezus nikt nie może nam zabrać. Jeśli mamy w sercu niepokój zastanówmy się dlaczego tak jest.
 • 1 Tes. 5:10-13
 • 1 Kor. 14:33 – Bóg jest Bogiem pokoju, jeśli chcemy by nam błogosławił, musimy postępować według Bożego porządku, wtedy osiągniemy pokój który uwidoczni się na zewnątrz w naszym postępowaniu i mowie. 
 • Filip. 4:7-9 – pokój Boży przewyższa wszelki rozum, 
 • Filip. 4:13 – jeśli nasze myśli będą przy Bogu to Bóg będzie z nami.
 • „Manna” z 1 marca – pokój Boży uświadamiamy sobie, gdy pragniemy tego pokoju. Pokój jest strażnikiem, który nie dopuszcza złych myśli, strachu do serca, ale czuwa nad nim i sprawia, że mamy społeczność i łączność z Panem. 
 • Hebr. 12:14 – jeśli nie będziemy uczyć się czynić pokój, to nie znajdziemy się w Królestwie i nie będziemy oglądać Pana. 
 • Rzym. 12:18 – nie mamy być przyczyną niepokoju.
 • Rzym. 14:17-19 – mamy naśladować pokój, ku zbudowaniu.
 • Psalm 72:3-7 – obfitość pokoju stanie się w przyszłości udziałem wszystkich ludzi.
 • Izaj. 54:10-13
 • Ijoba 34:29 – Bóg sprawia pokój każdemu kto ma z Nim społeczność, kto pragnie tego pokoju i służy Mu wiernie.