Wędrówka
nr 2020/6

Od Redakcji

Kochani młodzi i trochę starsi Czytelnicy,

W swoich rękach trzymacie szósty numer  “Wędrówki za Panem”, co oznacza, że jest to ostatnie wydanie czasopisma z 2020 r. Niektórzy z Was zapewne zastanawiają się jakimi artykułami zakończy się ten rok, a jakimi rozpoczniemy rok następny. Każdy z nas ma różne potrzeby, ponieważ są różne charaktery, różne sytuacje w życiu, nie ma dwóch takich samych ludzi na ziemi. Dlatego staramy się swoimi tematami dotykającymi różnych sfer życia – zarówno duchowego, jak i tego ziemskiego – trafić możliwie do jak największej grupy odbiorców, aby każdy mógł wynieść dla siebie choć cząstkę dla duchowego zbudowania i wzmocnienia. Jeśli jest zatem jakiś temat, o którym chcielibyście poczytać, napiszcie nam swoje propozycje.

Królestwo Chrystusowe jest wyjątkowym tematem, na którym pragniemy pochylić się w tym numerze. Wyjątkowym dlatego, że na świecie, wśród chrześcijan, nie jest on popularny, ani właściwie zrozumiany. Na nabożeństwach często odnosimy się do zapisów ze Słowa Bożego, które nawiązują właśnie do tego szczególnego czasu w Planie Bożym.

Być może, kiedy wiecie już jaki jest główny temat większości artykułów, macie jakieś pytanie? Jeśli tak, a nie znajdziecie w tym numerze odpowiedzi na nie, to prosimy napiszcie do nas, a postaramy się, aby wasza ciekawość została w jak największej mierze zaspokojona.

Wszelkie rozważania wokół tematu Tysiąclecia, są bardzo ciekawe i głębokie, tak dla starszych jak i młodszych czytelników, wszystkich, którzy  czytają i rozważają Pismo Święte. Ciekawym dla wielu jest sobie przypomnieć, w jaki sposób Biblia podaje informacje o tym, jak i co będzie tam robić ludzkość. Jakie działanie jest przeznaczone dla Kościoła, Świętych Starego Testamentu, Pana Jezusa. Także ciekawe będą realia zaistnienia innego prawa i podporządkowania się jemu. Okres ten będzie zwieńczony próbą, nad którą także wielu badaczy się zastanawia.

Zgodnie z zapotrzebowaniem, zgłoszonym przez Komitet Młodzieżowy publikujemy kolejne części dwóch cykli, które bardzo bezpośrednio dotykają naszego życia. Pierwszy to trzecia część tematyki LGBT, a drugi to rady dotyczące tego, jak szukać drugiej połówki z cyklu “Lepiej we dwoje niż samemu”. 

Zachęcamy do wniknięcia w te tematy, które mamy nadzieję, dadzą Wam tak potrzebne w dzisiejszych czasach wzmocnienie duchowe.

W związku ze zbliżającym się końcem roku jako Redakcja pragniemy życzyć Wam łask i błogosławieństw od Naszego Ojca Niebieskiego na nadchodzący Nowy Rok. Oby miał On nas wszystkich w swojej świętej opiece i prowadził nas wedle swej woli.

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój 4 Mojż. 6:24-26.