Wędrówka
nr 2020/4

Młodzieżowe w Lublinie

29.02.2020

Dnia 29 lutego 2020 roku dał mi Pan sposobność uczestniczyć w zebraniu młodzieżowym w Lublinie, które odbyło się na sali tamtejszego zboru przy ul. Żmichowskiej 15/17. Chciałbym opowiedzieć Wam o tym wydarzeniu, o zbudowaniu duchowym, jakie z niego wynieśliśmy, oraz o tym, jak mile je wspominam. 

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 9:00 po wspólnym śniadaniu. Za prowadzenie całego dnia odpowiadał br. Jakub Kisała, który po odczytaniu wersetu Manny (…Bóg jest miłość; a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim – 1 Jana 4:16, BG) i zamieszczonego komentarza poprowadził krótkie badanie w tym temacie. Jedno z ciekawych pytań brzmiało: „Jak rozumiemy zdanie zawarte w komentarzu: Każdy, kto pragnie miłości, powinien jej pragnąć w najwyższym znaczeniu – w sensie podziwu i uwielbienia”. Brat Jakub Kisała dał nam czas na zastanowienie się nad tym pytaniem i odłożył je na społeczność wieczorną. Wersetem przewodnim tego dnia były słowa: O to zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce – 1 Piotra 1:10 (PUBG). W pierwszej części nabożeństwa odbyło się badanie fragmentu kazania Pana Jezusa na górze: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do królestwa niebieskiego… – Mat. 5:20-26 (PUBG), które poprowadził br. Jakub Tyc. Następnie brat Bronisław Kaczor usłużył wykładem pt. „Wybór Kościoła w obrazach Starego Testamentu”. Najpierw przedstawił czym jest Kościół (1 Piotra 2:9, Efezj. 1:4,10,11, 2 Piotra 1:10,11), następnie skąd czerpiemy upoważnienie, aby wydarzenia ze Starego Testamentu traktować jako obrazy na Wiek Ewangelii (Hebr. 8:5, 9:9, Kol. 2:17, Gal. 4:22-24). Brat Bronisław skupił się głównie na pokazaniu poszukiwania żony dla Izaaka jako obrazu na wybór Kościoła, następnie odniósł się jeszcze do Przybytku na puszczy oraz budowy świątyni Salomona. Na koniec opowiedział o próbie Gedeona opisanej w 7 rozdziale Księgi Sędziów, w której również możemy dostrzec sposoby i kryteria wyboru członków Ciała naszego Pana. Następnie spożyliśmy wspólnie obiad, a potem br. Bronisław poprowadził badanie z Księgi Rut pt. „Obraz w historii Rut”. Za podstawę posłużył werset: Ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel – Ruty 3:9. Podczas tego badania przypomnieliśmy sobie, kim była Rut oraz jej teściowa Noemi. Zwróciliśmy uwagę na wiarę, jaką wykazała się Rut Moabitka decydując się na towarzyszenie Noemi powracającej do ziemi Izraelskiej w czasach głodu: albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój – lud mój, a Bóg twój – Bóg mój – Ruty 1:16. Następnie, po przerwie, brat Tomek Organek poprowadził społeczność wieczorną pt. „Jak pogodzić Boskie miłosierdzie z okrucieństwami Starego Testamentu?”. Za podstawę posłużył zapis z 1 Księgi Samuela 15:3, który brzmi: Idź więc teraz i pobij Amaleka (…) nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła. Po wspólnej kolacji była jeszcze godzina śpiewu.

Tak miło spędziliśmy ten dzień chwaląc naszego Ojca Świętego i budując się wzajemnie Jego słowem, również w rozmowach podczas przerw. Otrzymaliśmy też zaproszenie na niedzielne nabożeństwo ze zborem lubelskim, dlatego większość młodzieży z radością uczestniczyła w tym zebraniu.