Wędrówka
nr 2020/4

Miasta – Hebron

Miasto położone w górach, oddalone od Jerozolimy o ok. 35 km na południowy zachód. Przyjęto, że powstało ok. 1750 r.p.n.e., choć według Biblii istniało o wiele wcześniej. Zostało spalone w I w. n.e. przez Rzymian. Dziś jest to miasto palestyńskie noszące nazwę Al-Chalil. W 2017 r. stare miasto Hebronu znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

W Biblii jest znane:

  • z historii Abrahama (1 Mojż. 13:18):
    • Abraham, Sara, Izaak, Rebeka, Jakub i Lea zostali tam pochowani w jaskini Machpela;
    • znajduje się tam dąb, zwany Dębem Abrahama, gdzie, jak się uznaje, znajdował się namiot Abrahama;
  • Kaleb otrzymał Hebron od Jozuego (Joz. 14:13-14);
  • mieszkał w nim Dawid i tam został namaszczony na króla Izraela i Judy (2 Sam. 2:1-4, 5:1-3);
  • miejsce rebelii syna Dawida, Absaloma (2 Sam. 15).

Hebron