Wędrówka
nr 2020/1
Trzydzieści lat istnienia czasopisma Wędrówka za Panem

Trzydzieści lat istnienia czasopisma Wędrówka za Panem

Trzymamy w rękach pierwszy numer czasopisma dla dzieci i młodzieży „Wędrówka za Panem” z 1990 roku. Strony pożółkłe, kartki pozaginane, na ostatniej stronie krzyżówka rozwiązana, widać, że ten egzemplarz niejednokrotnie był otwierany i czytany. Mimo tego treść jest wciąż aktualna, ponieważ ma podłoże biblijne, a więc niepodlegające przemijaniu. 

Mija właśnie trzydzieści lat, od momentu, kiedy Bracia postanowili zatroszczyć się o najmłodszych w społeczności. Ich pragnieniem wtedy było przekazywanie swoim dzieciom Prawdy, którą niejednokrotnie poznali od swoich rodziców. Podobnie czynimy to my dziś. 

Trzymając w ręku numer „Wędrówki za Panem” nr 1/2020, możemy zacytować słowa Samuela „aż dotąd błogosławił nam Pan”. Bez tego błogosławieństwa nie byłoby tych wszystkich wydanych egzemplarzy.

Z początkiem roku 2020, „Wędrówka za Panem” osiągnęła biblijny wiek dorosłości. Przez 30 lat czasopismo to rozwijało się, zmieniało, zwiększało swoją objętość i format. Wielu braci i sióstr poświęcało swój czas, aby je tworzyć na chwałę Panu. Niektórzy z nich zakończyli już swoją „wędrówkę za Panem” tutaj na ziemi i nasze dzieci będą mogły poznać ich właśnie dzięki tej pracy, dzięki temu, że pozostawili po sobie cząstkę także w tym czasopiśmie. 

Przez minione trzydzieści lat czasopismo pomagało wychować „w Panu” kolejne pokolenie. W latach 90 ubiegłego stulecia młodzież, nie mając możliwości tak częstych spotkań jak dziś, chętnie sięgała po wydawnictwo, oczekując na kolejny sezon kursowy. Czytelnicy dorastali, stawali się braćmi i siostrami w Chrystusie, wyruszając w swoją „wędrówkę za Panem”. Niektórzy z nich stali się diakonami, braćmi starszymi i dziś pisząc artykuły, starają się przekazać wiedzę, wartości i zapał do podążania tą samą drogą. To kolejny dowód, że „aż dotąd błogosławił nam Pan”.

Jakie były intencje pomysłodawców czasopisma i ich twórców aż po dzień dzisiejszy? Była nią chęć realizacji słów Pana: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” umożliwcie, stwórzcie sposobność, dajcie szansę, aby mogły zbliżyć się do Pana i Prawdy. Taką szansę, takie możliwości, dawano przez ostatnie trzydzieści lat, ponieważ treści, pokarm znajdujący się w tym pisemku, zawsze wskazywał na Jedynego Boga i Stworzyciela Wszechświata oraz Jedyne imię, na które zginać się będzie każde kolano Jezusa Chrystusa, Syna Najwyższego. 

Jak widzisz, trzymasz w ręce czasopismo z jej pierwotnym tytułem. Chcemy przez to jeszcze bardziej nawiązywać do wartości i idei, jakie przyświecały Braciom, tworzącym 30 lat temu czasopismo dla młodzieży. Mamy nadzieję, że ta praca będzie jeszcze kontynuowana i będzie przynosić błogosławione owoce, nie tylko czytelnikom, ale także piszącym artykuły i przygotowującym materiały do każdego kolejnego numeru. 

jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci, jeśli jednak jest z BogaDzieje Ap. 5:38-39.