Wędrówka
nr 2020/1

Pamiętaj na Stworzyciela swego

Pamiętaj na Stworzyciela swego we dni młodości twojej pierwej, niżeli nastaną złe dni – Kazn. 12:1 (BG).

1) We dni młodości

 • dni wiosny życia
 • najpiękniejszego okresu życia człowieka
 • dni dobrego zdrowia, siły fizycznej, pięknej cery
 • dni marzeń o miłości, radosnych przeżyć, dobrych przyjaciół
 • dni zdobywania wszelkiej wiedzy
 • dni szczególnych namiętności, pokus użycia świata
 • dni lekkomyślności, figlów młodości

2) Pamiętaj w te dni na Stworzyciela swego dlaczego?

Są to dni różnych, ważnych życiowych decyzji, dlatego potrzeba dobrej informacji i rady.

 • decyzji o kierunku kształcenia i jego zakresie
 • zdobycie dobrego, lubianego i dobrze płatnego zawodu
 • zawarcie szczęśliwego małżeństwa
 • wyboru wiary, poświęcenia się Bogu
 • wyboru odpowiedniej społeczności, przyjaciół

3) Masz swoje plany

Otrzymujesz rady od najbliższych – Bóg także Ci radzi: Pamiętaj na Stworzyciela swego – On Ciebie stworzył i najlepiej Ciebie zna: Twoje zdolności i słabości, i wie, jak możesz być prawdziwie szczęśliwy.

 

Masz do wyboru – życie z Bogiem, albo bez Niego

4) Życie z Bogiem zapewnia Ci:

 • prawdziwą wiedzę o Nim i Jego planie zbawienia – 1 Tym. 3:15
 • prawdziwą i pewną nadzieję życia w Jego Królestwie
 • opiekę i pomoc w całym twoim życiu – Mat. 6:33 i Hebr. 13:5
 • wewnętrzny pokój, radość, zadowolenie – Jan 14:27
 • prawdziwych, szczerych i zacnych przyjaciół – Mar. 10:29-33

5) A co niesie życie bez Boga?

 • niepewność, obawę o przyszłość obecnego życia, liczenie tylko na własne siły
 • poddanie się wpływom różnych ludzkich, często sprzecznych ze sobą teorii dotyczących przyszłego życia; a często są to nauki o wiecznym unicestwieniu
 • częsty smutek, niezadowolenie, rozczarowanie
 • wątpliwych przyjaciół – osamotnienie
 • udział w wielkim i już bliskim ucisku

6) Dobrze się zastanów

Jedna samowolna, błędna decyzja sprowadzić może tragiczne skutki na całe Twoje życie, a także i przyszłe. Nie ma drogi pośredniej nie możecie służyć Bogu i mamonie Łuk. 16:13 (BT).

7) Młodość szybko przemija

Godziny się wloką, dni przechodzą, miesiące mijają, lata lecą, a młodość i życie tylko migną.

8) A jakie było życie tych, co od młodości żyli z Bogiem?

 1. Józef – szczery, bojący się grzechu, wierny w spełnianiu obowiązków – podniesiony z pozycji niewolnika na tron wielkiego rządcy Egiptu
 2. Samuel – od dzieciństwa w służbie Bogu i narodowi – po śmierci opłakiwany przez cały naród – 1 Sam. 25:1
 3. Dawid – mąż według serca Bożego (Dzieje Ap. 13:22) – będąc pasterzem, stał się królem
 4. Daniel – w niewoli, ale za swoją sprawiedliwość i wierność obdarzony łaską królewską oraz uprzywilejowany umiejętnością rozumienia snów i proroctw o bliskiej i dalekiej przyszłości
 5. Apostoł Jan – za swoją odwagę i miłość wynagrodzony szczególną miłością Pana oraz wizją przyszłości świata; uczeń, którego miłował Jezus (Jan 21:7)
 6. Apostoł Paweł – najpierw prześladowca uczniów, a następnie, z powodu swej gorliwości, wybrany na apostoła i obdarzony szczególną mądrością i misją budowy zrębów Kościoła
 7. Tymoteusz – choć słaby i chorowity, ale głoszący chwałę Ewangelii po wszystkich zborach i najmilszy przyjaciel ap. Pawła

Ci wszyscy, w młodości nieznaczni, stali się bohaterami i zostali zapisani na kartach wiecznej historii. Życie ich było urozmaicone pełne doświadczeń, ale też i wielkiej radości. Przez całą wieczność będą zbierać owoce swojej wiernej służby Bogu. 

I ty masz jeszcze możliwość powiększyć ich grono, i tylko od Ciebie zależy, czy życie Twoje będzie szczęśliwe obecnie i chwalebne w przyszłości, czy teraz będziesz pełen smutku i rozczarowań, a w chwili śmierci niespokojny i niepewny co do przyszłości. 

 Radzę ci usilnie, abyś wybrał życie z Bogiem oraz był szczęśliwy teraz i po wieki wieczne. 

WE 2/2002

Twój starszy przyjaciel