Wędrówka
nr 2019/1

Od Redakcji

„W drogę z nami wyrusz Panie, nam nie wolno w miejscu stać”.

W tym numerze „Wędrówki” chcielibyśmy poruszyć temat ściśle związany z jej tytułem – czyli z drogą. Omówimy jakie kierunki, drogi, pomysły na życie może dziś wybrać człowiek, a także jaką będzie mógł kroczyć w przyszłości.

Oczywiście wąska droga za Panem Jezusem jest tą jedyną i wspaniałą ścieżką, jaką można wybrać dzisiaj, by osiągnąć cudowną możliwość życia samego w sobie, w boskiej naturze i chwale. Niestety jednak zdecydowana większość ludzi obecnie kroczy szeroką drogą, która prowadzi na śmierć. Jednak Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, dlatego przygotował także drogę dla tych, którzy dziś nie dokonali wyboru, by kroczyć za Jezusem. Będzie to gościniec sprawiedliwości, na którym nie znajdzie się nic, co by mogło spowodować upadek lub zmylić w drodze do doskonałości.

Pochylimy się również nad zagadnieniem „drogi Bileama”, czym się charakteryzowała i dlaczego powinniśmy się jej wystrzegać.

W tym numerze przeczytacie również wywiady, które ukazują, że w życiu nie warto chodzić na skróty. Oczywiście nie zabraknie też ciekawych pytań i odpowiedzi biblijnych.

Mamy nadzieję, że te artykuły będą dla Was wzmocnieniem oraz otuchą w Waszej wędrówce za Panem.