Wędrówka
nr 2017/1
Od Redakcji

Od Redakcji

Przyjacielu!

I znowu jesteśmy rok starsi. Cieszymy się, że Pan Bóg zastał nas na początku roku znów przy Jego Słowie. Cieszymy się także z tego, że Ty, drogi Czytelniku, jesteś z nami. Dziś chcemy Ci oddać numer dla nas szczególny. Dlaczego jest on dla nas szczególny? Ponieważ oprócz artykułu brata Jerzego Kopaka, wszystkie pozostałe są napisane przez braci tworzących od jakiegoś czasu „Wędrówkę”. Do tej pory można było czytać w poszczególnych numerach artykuły napisane przez kogoś z Was. W numerze rozpoczynającym rok 2017 chcieliśmy dać trochę wytchnienia tym braciom, którzy do tej pory zawsze nas wspomagali swoimi przemyśleniami na temat Bożych Prawd.

Dziś chcemy z Tobą porozmawiać na temat wielkich dzieł Pana Boga. Często na kursach śpiewamy pieśń „Gdy szukasz Boga…”. Wokół nas widzimy wiele dzieł Stworzyciela, na przestrzeni historii Pan Bóg co jakiś czas manifestował Swoją mądrość i moc odciskając trwały ślad na Ziemi i historii ludzkości. Stworzenie świata – które do dziś rozpala dyskusje naukowców, którym łatwiej mówić o teorii wielkiego wybuchu a nie o dziele Bożym. Potop – który ukształtował klimat, warunki życia ludzkości na tysiące lat. Do niektórych Swoich dzieł nasz Ojciec używał ludzi, aby też im coś pokazać – przykładem takiego działania może być Namiot Zgromadzenia czy Świątynia Salomona. Nie podlega żadnej dyskusji, że największym Bożym dziełem jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. W Nim manifestują się wszystkie Boże przymioty, w Jego postaci widzimy harmonię i spójność Pisma Świętego oraz znajdujemy drogę do dalszych wielkich dzieł… restytucji, nowej ziemi i nowego nieba.

Zachęcamy Cię również do lektury bardzo ciekawego artykułu o plagach egipskich. Czy to także nie było wielkie dzieło? Część plag dotyczyła całej ziemi egipskiej, część ominęła tereny zamieszkałe przez synów Jakuba. Powietrze, woda, zjawiska atmosferyczne, zwierzęta – wszystko, co wyszło z rąk Stworzyciela, może być przez Niego użyte, by pokazać, że jest wielkim, jedynym, żywym i potężnym Bogiem.

Życzymy Ci miłej lektury niniejszego numeru, a także dużo błogosławieństw w nadchodzącym roku. Jak zwykle bardzo Cię prosimy – bądź z nami w kontakcie. Pomóż nam współtworzyć to czasopismo. Napisz, o czym chcesz przeczytać… a może coś napiszesz?

Pozdrawiamy