Wędrówka
nr 2015/4

Spotkanie młodzieżowe w Poznaniu

W dniach 1-3 maja 2015 roku odbyło się spotkanie dla młodzieży w zborze poznańskim przy ulicy Mogileńskiej 31a. W spotkaniu uczestniczyło ponad czterdzieści osób z wielu polskich zgromadzeń, a także kilku braci i sióstr z Ukrainy i Niemiec.


Tematem spotkania było zachowanie czystości duchowej i cielesnej w dzisiejszych czasach. Przekaz mówców był klarowny, a także wydawał się być przygotowany dla osób, które dopiero zaczynają mieć problemy z rozważanym tematem lub w niedalekiej przyszłości mogą na nie natrafić.


Podczas spotkania skoncentrowano się na Księdze Daniela, a dokładniej na próbach przeciwstawienia się Daniela i jego towarzyszy pogańskim zwyczajom panującym na dworze babilońskiego władcy. Po wyczerpaniu tematu podzielono wszystkich na trzy grupy, które kolejno miały wskazać wersety z Pisma Świętego, które mówią o czystości (grupa I), wymienić przykłady bohaterów biblijnych, którym udało się, bądź nie udało dochować czystości (grupa II), a także wskazać logiczne argumenty za zachowaniem czystości (grupa III). 


Aby urozmaicić wszystkim pobyt przygotowano konkurs oraz wycieczkę, po której zorganizowano grilla. Wykładowcy bez wyjątku wykazali swój profesjonalizm i zaangażowanie w przekazywanie mądrości Bożej. Gospodarze młodzieżowego okazywali wielką gościnność. Należy się im wielka pochwała za tak dobrze przygotowane pokarmy i miejsca spoczynku. Zarówno członkowie poznańskiego zboru, jak i wszyscy goście okazywali wszelkie chrześcijańskie owoce ducha.
Podsumowując, przyjazd na tegoroczne młodzieżowe w Poznaniu zapewne przyniósł wszystkim pożytek. Jeżeli ktoś nie zyskał wiedzy, to zyskał na spotkaniu się z braćmi i siostrami.