Redakcja

Wydawnictwo Na Straży zajmuje się publikacją materiałów chrześcijańskich. Stałymi pozycjami są:

  • Na Straży – dwumiesięcznik poruszający zagadnienia nauk biblijnych, zawierający również relacje z wydarzeń społeczności,
  • Wędrówka – dwumiesięcznik skierowany do dzieci i młodzieży,
  • The Herald – Zwiastun Królestwa Chrystusowego – przedruk czasopisma amerykańskiego, którego kolejne numery poświęcone są w całości wybranym tematom biblijnym.

Publikowane są książki, broszurki, komentarze do Biblii, słowniki. Do szczególnych należy zaliczyć m.in. Słownik wyrazów greckich Nowego Testamentu w systemie Stronga.

W sprawach związanych z zamawianiem i wysyłką literatury oraz prenumeratą czasopism można kontaktować się bezpośrednio z księgarzem Zrzeszenia pod numerem telefonu: + 48 783 763 314, e-mail: [email protected]