Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2018/5

Na początku

Wszyscy wierzący powinni koniecznie studiować historię życia naszego Pana, nie tylko ze względu na Jego nauki Wszyscy wierzący powinni koniecznie studiować historię życia naszego Pana, nie tylko ze względu na Jego nauki doktrynalne, ale także aby uczyć się od Niego pełnego poświęcenia stylu życia. Nasz świat jest zupełnie inny niż ten, w którym On żył. Musim czytaj
The Herald
nr 2018/5

Biografia i charakter Jezusa

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo - Jan 1:1. Historia życia Chrystusa (z Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo - Jan 1:1. Historia życia Chrystusa (z greckiego „christos” które znaczy „pomazaniec”) właściwie zaczęła się nad Jordanem, gdzie Jezus został ochrzczony i spłodzony z Ducha, albo czytaj
The Herald
nr 2018/5

Nauki Jezusa dotyczące charakteru

Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze – Mat. 6:21. Gdy zastanawiamy się nad życiem nas Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze – Mat. 6:21. Gdy zastanawiamy się nad życiem naszego Pana często zwracamy się ku prawdom doktrynalnym, które są niezwykle ważne. Zrozumienie okupu i ofiary za grzech daje nam cudowną persp czytaj
The Herald
nr 2018/5

Dziś w proroctwach

Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który mieszka Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec wpośród was samych; będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi  czytaj
The Herald
nr 2018/5

Trzy kluczowe przypowieści

A bez podobieństwa nie mówił do nich; wszakże uczniom swym wszystko z osobna wykładał – Mar. 4:34. Całe A bez podobieństwa nie mówił do nich; wszakże uczniom swym wszystko z osobna wykładał – Mar. 4:34. Całe nauczanie naszego Pana i wszystkie lekcje udzielone nam w pismach Jego apostołów są dla nas ważne. Porównywanie rozmaitych nauk i przypowie czytaj
The Herald
nr 2018/5

Dotknięci przez Mistrza

Duchci jest, który ożywia, ciało nic nie pomaga; słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są - Jan 6:63. Duchci jest, który ożywia, ciało nic nie pomaga; słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są - Jan 6:63. Kiedy rozważamy historię życia Pana Jezusa, analiza niektórych prywatnych rozmów, które przeprowadził, może okazać się dla nas bardzo ko czytaj
The Herald
nr 2018/5

Nasze korzyści w Chrystusie

Czym odpłacę Panu Za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? - Ps. 116:12. Bez ofiary naszego P Czym odpłacę Panu Za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? - Ps. 116:12. Bez ofiary naszego Pana nie byłoby nadziei na lepsze życie. Jednakże nadzieja jest potężna, szczególnie gdy jest zainspirowana planem Boga. „Teraz Bóg nadziei n czytaj
The Herald
nr 2018/5

Ostatnie dni Jezusa

Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem - Jan. 13:15. W czasie ostatnich Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem - Jan. 13:15. W czasie ostatnich dni swojej misji, Jezus przekazał swym apostołom (i nam) kilka pięknych prawd doktrynalnych. Przykładem są tutaj historie o uschłym drzewie czytaj
The Herald
nr 2018/4

Na początku

Sędziowie Izraela byli prawdziwymi wyzwolicielami. Świadczy o nich archeologia i geografia; ich główne bitwy Sędziowie Izraela byli prawdziwymi wyzwolicielami. Świadczy o nich archeologia i geografia; ich główne bitwy są zapowiedzią wydarzeń związanych z Armagedonem a ich historia jest obfitym źródłem wniosków istotnych dla rozwoju charakteru. „Jozue p czytaj
The Herald
nr 2018/4

Dziś w proroctwach

Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje miecze na lemiesze Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej - Mich.  czytaj