Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2012/1

Na początku

Nowy rok przypomina nieco nowy dzień, niosący ze sobą możliwość lepszego niż dotąd życia dla Chrystusa; z tą Nowy rok przypomina nieco nowy dzień, niosący ze sobą możliwość lepszego niż dotąd życia dla Chrystusa; z tą tylko różnicą, że w tym przypadku skupiamy się na perspektywie jednego roku, a być może jeszcze dalszej. Nowy początek to możliwość odłożen czytaj
The Herald
nr 2012/1

Nowe początki

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię - 1 Moj. 1:1. Opis 1 Moj. 1:1 zaczyna się słynnymi słowami „na Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię - 1 Moj. 1:1. Opis 1 Moj. 1:1 zaczyna się słynnymi słowami „na początku…”. Wyrażenie to odnosi się do początku stworzenia świata materialnego. Zanim ono nastąpiło, miało miejsce inne stworzenie, począwsz czytaj
The Herald
nr 2012/1

Zaczynanie na nowo

I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniaj I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię - 1 Moj. 9:1. Historia człowieka zaczyna się stworzeniem Adama i Ewy. Wraz z Noem, jego żoną, jego synami i ich żonami, nastąp czytaj
The Herald
nr 2012/1

Zważcie, jak się wam powodzi!

Tak mówi Pan Zastępów: Zważcie, jak się wam powodzi! Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a u Tak mówi Pan Zastępów: Zważcie, jak się wam powodzi! Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale - mówi Pan! - Agg. 1:7-8. Nowy początek to taki moment w życiu, kiedy dana osoba podejmuje de czytaj
The Herald
nr 2012/1

Oto człowiek

Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. I rzekł im Piłat: Oto człowiek! -Jan. 19: Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. I rzekł im Piłat: Oto człowiek! -Jan. 19:5. „Oto człowiek!” – tak Piłat opisał Jezusa zwracając się do Żydów, a zwłaszcza do przywódców Izraela, gdy ci złożyli u niego wniosek o  czytaj
The Herald
nr 2012/1

Żniwo

A żniwo, to koniec świata - Mat. 13:39. W czasach pierwotnego Kościoła, Ewangelia była szerzona za pośr A żniwo, to koniec świata - Mat. 13:39. W czasach pierwotnego Kościoła, Ewangelia była szerzona za pośrednictwem słowa mówionego. Jej siła spowodowała, że tysiące osób uwierzyło w zbawczą moc Chrystusa. Później, wierzący wymieniali się listami czytaj
The Herald
nr 2012/1

Lekcje z życia Józefa

Wysłał przed nimi męża, Józefa sprzedanego w niewolę. Nogi jego skrępowano pętami; dostał się w żelazne ka Wysłał przed nimi męża, Józefa sprzedanego w niewolę. Nogi jego skrępowano pętami; dostał się w żelazne kajdany aż do czasu, gdy się spełniło słowo jego i wyrok Pana go uniewinnił. Posłał król mężów i uwolnił go, władca ludów wypuścił go na wolno czytaj
The Herald
nr 2012/1

Królestwo Boże

Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi - Mat. 6:10 Jako Chrześcijanie s Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi - Mat. 6:10 Jako Chrześcijanie studiujący Słowo Boże mamy wspaniałą wizję Królestwa. Wizja ta jest podstawowym elementem modlitwy Pańskiej, który jednak jest zupełnie przeo czytaj
The Herald
nr 2012/2

Na początku

Około 2000 lat temu Jezus z Nazaretu przybył do Jerozolimy z niewielką grupą uczniów. Stawił się u wrót tego Około 2000 lat temu Jezus z Nazaretu przybył do Jerozolimy z niewielką grupą uczniów. Stawił się u wrót tego miasta jako jego król. W ciągu ostatniego tygodnia swej ziemskiej służby Jezus oczyścił świątynię z handlarzy, którzy zbezcześcili ją prowa czytaj
The Herald
nr 2012/2

Zakończenie dzieła

A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wyp A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym - Łuk. 18:31. 7 Nisan: czwartek 18:00 do piątek 18:00, 33 r.n.e. [sposób liczenia czasu zaczerpnięty z „Wi czytaj