Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2013/2

Zdrajca i ten, który się zaparł

Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdzies Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania - Łuk. 15:7. Działania Judasza i Piotra w ostatnich godzinach ziemskie czytaj
The Herald
nr 2013/2

Ostatnie dni

A na sześć dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbud A na sześć dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole; a  czytaj
The Herald
nr 2013/2

Jego ostatnie godziny

On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał zł On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi - 1 Piotr. 2:22-23. Jezus wisiał na krzyżu sz czytaj
The Herald
nr 2013/3

Na początku

Modlitwa jest definiowana jako szczere pragnienie duszy, wypowiedziane lub niewypowiedziane. Jest to jedno z Modlitwa jest definiowana jako szczere pragnienie duszy, wypowiedziane lub niewypowiedziane. Jest to jedno z najważniejszych błogosławieństw i przywilejów dostępnych chrześcijanom. To również jedno z najpotężniejszych narzędzi, naśladowcy Chrystusa czytaj
The Herald
nr 2013/3

Czuwajcie i módlcie się

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe - M Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe - Mar. 14:38. Wędrówka chrześcijanina na wąskiej drodze w czasie Wieku Ewangelii jest pełna pokus i niebezpieczeństw. W związku z tym, nasz  czytaj
The Herald
nr 2013/3

Dziś proroctwach

W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi - Obj. 18 W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi - Obj. 18:24. Benedykt XVI, powołując się na psychiczne i fizyczne wymagania konieczne do sprawowania pełnionej przez siebie funkcji zaskoczył Koś czytaj
The Herald
nr 2013/3

Moc modlitwy

Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż, uleczę cię Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż, uleczę cię - 2 Król. 20:5. Modlitwa o życie W czternastym roku panowania króla Hiskiasza nad Judą, król zapadł na śmiertelną chorobę. Wydarzenia czytaj
The Herald
nr 2013/3

Naucz nas modlić się

A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich - Łuk. 11:1. Gdy faryzeusze uknuli spisek przeciw Jezusowi, zgodnie z zapisem w siódmym ro czytaj
The Herald
nr 2013/3

Modlitwy Jezusa

  Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się - Łuk. 5:16. Będąc Synem Bożym, Jezus dał nam naj   Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się - Łuk. 5:16. Będąc Synem Bożym, Jezus dał nam najlepszy z możliwych przykład życia poświęconego modlitwie. Lud Boży posiada ducha świętego w ilości proporcjonalnej do poziomu poświęcenia i  czytaj
The Herald
nr 2013/3

Różnicą była modlitwa

Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? - Mat. 26:40. Jako osoby wierzące zdajemy sobie spra Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? - Mat. 26:40. Jako osoby wierzące zdajemy sobie sprawę z przywileju dostępu do Ojca Niebieskiego przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wiemy, że o ile nasze prośby zanosić będziem czytaj