Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2006/4

Księga Wyjścia

Wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana - 2 Moj. 12:41. Podczas gdy 1 Księga Mojżeszowa obej Wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana - 2 Moj. 12:41. Podczas gdy 1 Księga Mojżeszowa obejmuje okres ok. 2500 lat historii, Księga Wyjścia która po niej następuje dotyczy znacznie krótszego czasu. Pomijając opis ucisku Izraela ora czytaj
The Herald
nr 2006/4

Światło przewodnie Izraela

Słupem obłocznym wiodłeś ich w dzień, a słupem ognia w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli - N Słupem obłocznym wiodłeś ich w dzień, a słupem ognia w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli - Nehem. 9:12. Pustynia Synaj była dla Izraela zniechęcającym wyzwaniem. Panował na niej nieznośny upał w ciągu dnia, przeplatający się z ch czytaj
The Herald
nr 2006/4

Oblicza Boga

"Odpowiedział Pan: Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz: Jeżeli oblicze "Odpowiedział Pan: Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz: Jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam [Izraelowi] stąd wyruszać" - 2 Moj. 33:14-15. Wersja Króla Jakuba zawiera w powyżej przytoczony czytaj
The Herald
nr 2006/4

Schodząc w chwale

"A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zst "A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem" - 2 Moj. 34:29. Chwila, kiedy Mojżesz zstąpił z Góry Synaj niosąc  czytaj
The Herald
nr 2006/4

Siedem wejść

A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry - 2 Moj. 19:3. Niektórzy przypuszczają, ż A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry - 2 Moj. 19:3. Niektórzy przypuszczają, że Mojżesz wchodził na górę dwukrotnie: raz, aby otrzymać tablice z dziesięciorgiem przykazań, zaś drugi raz aby ponownie otrzymać nowe tabli czytaj
The Herald
nr 2006/4

120 lat

A Mojżesz miał sto dwadzieścia lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała A Mojżesz miał sto dwadzieścia lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość - 5 Moj. 34:7. Niektórzy mogą skrzywić się z niedowierzaniem przeczytawszy, że Mojżesz dożył stu dwudziestu lat, a nawet c czytaj
The Herald
nr 2006/4

Na początku…

O statusie Izraela jako ludu objętego przymierzem z Bogiem można mówić już od obietnic Bożych danych Abraham O statusie Izraela jako ludu objętego przymierzem z Bogiem można mówić już od obietnic Bożych danych Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Jednakże po śmierci Jakuba minęły niemalże dwa wieki, zanim Bóg okazał się Mojżeszowi aby ten wyprowadził Izrael z czytaj
The Herald
nr 2006/5

Świątynia Boża

Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? - 1 Kor. 3:16. Popularne słowniki Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? - 1 Kor. 3:16. Popularne słowniki defi niują architekta jako budowniczego, rzemieślnika, głównego budowniczego. Słownik oxfordzki tę sama myśl wyraża w sposób bardziej elokw czytaj
The Herald
nr 2006/5

Nowe Jeruzalem

"Imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem" - Obj. 3:12, BT. Wizja nowego Jeruzalem jest wspaniałym obrazem "Imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem" - Obj. 3:12, BT. Wizja nowego Jeruzalem jest wspaniałym obrazem królestwa opisanego w rozdziałach 21 i 22 księgi Objawienia. W miarę jak będziemy zagłębiać się w architektoniczne i matematyczne szczegóły czytaj
The Herald
nr 2006/5

Świątynia Ezechiela

Synu człowieczy, patrz twoimi oczami i słuchaj twoimi uszami! Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę; gdyż sp Synu człowieczy, patrz twoimi oczami i słuchaj twoimi uszami! Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę; gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz! - Ezech. 40:4. Wzechiel był prorokiem niewoli Ba czytaj