Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2020/3

Na początku

Wydanie, które trzymacie w rękach, upamiętnia 72 rocznicę odrodzenia Państwa Izrael i omawia 37 rozdział Ksi Wydanie, które trzymacie w rękach, upamiętnia 72 rocznicę odrodzenia Państwa Izrael i omawia 37 rozdział Księgi Ezechiela o Dolinie Wyschłych Kości. czytaj
The Herald
2020/3

Przypowieść o Drzewie Figowym

A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, ż A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzyc czytaj
The Herald
2020/3

Słowa Pana do kości

W tem rzekł do mnie: Prorokuj o tych kościach, a mów do nich: Kości suche, słuchajcie słowa Pańskiego - Ez W tem rzekł do mnie: Prorokuj o tych kościach, a mów do nich: Kości suche, słuchajcie słowa Pańskiego - Ezech. 37:4. Proroctwo mówiące o kościa czytaj
The Herald
2020/3

Głos i szum

A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej – Ez A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej – Ez. 37:7. Aż do XIX wieku liczba ludnoś czytaj
The Herald
2020/3

Połączenie kości

Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły s Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej - Ezech. czytaj
The Herald
2020/3

Ścięgna i ciało

I spojrzałem: a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało; i skóra powłokła je po wierzchu, ale oży I spojrzałem: a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało; i skóra powłokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było - Ezech czytaj
The Herald
2020/2

Na początku

Pamiątka śmierci naszego Pana jest jedną z dwóch ceremonii, o które Jezus poprosił swoich naśladowców; drugą Pamiątka śmierci naszego Pana jest jedną z dwóch ceremonii, o które Jezus poprosił swoich naśladowców; drugą jest chrzest. Każdego roku zastanawiamy czytaj
The Herald
2020/2

Wspaniałe wybawienie

Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana; będziecie go obchodzili p Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana; będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowien czytaj