Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2020/6

Na początku

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów Pisma Świętego mówiących o naszym Panu Jezusie są wersety zapiJednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów Pisma Świętego mówiących o naszym Panu Jezusie są wersety zapisane w Izaj 9:5-6 „Albowiem dziecię naro czytaj
The Herald
2020/6

Albowiem tak Bóg umiłował świat

Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel – Izaj. 7:14. Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel – Izaj. 7:14. Wersety z Księgi Izajasza 9:5-6 częs czytaj
The Herald
2020/6

Przyszły władca ludzkości

Na Jego ramieniu spocznie władza Zgodnie z powziętym (…) planem, aby go wykonać, gdy nadejdzie pełnia czasuNa Jego ramieniu spocznie władza Zgodnie z powziętym (…) planem, aby go wykonać, gdy nadejdzie pełnia czasu: (aby) wszystko na nowo zjednoczyć w Ch czytaj
The Herald
2020/6

Porozumienia Abrahamowe

Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dw Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród  czytaj
The Herald
2020/6

Przyszły wielki nauczyciel ludzkości

Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się t Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mro czytaj
The Herald
2020/6

Moc Jego Chrystusa

Bóg Mocny A potemem widział drugiego Anioła zstępującego z nieba, mającego moc wielką i oświeciła się ziemiBóg Mocny A potemem widział drugiego Anioła zstępującego z nieba, mającego moc wielką i oświeciła się ziemia od chwały jego - Obj. 18:1, BG. Jed czytaj
The Herald
2020/6

Duch Życia

Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce - Jan. 5:21. „Ojci Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce - Jan. 5:21. „Ojciec Wieczności” to tytuł przypisywany nas czytaj
The Herald
2020/6

Przyszedł i głosił pokój

I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi – Zach. 9:1 I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi – Zach. 9:10. Spośród wszystkich tytułów nadanyc czytaj
The Herald
2020/6

Na tronie Dawida

Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na p Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wiek czytaj
The Herald
2020/6

Sprawiedliwość objawiona

Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować - Izaj. 32:1. Gdy badam Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować - Izaj. 32:1. Gdy badamy jakikolwiek fragment Biblii ważnym jes czytaj