Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2015/4

Powołani do chwały i służby

On zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy braci, cz On zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego  czytaj
The Herald
nr 2015/4

Zegnie się wszelkie kolano

Aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże - Jan. 11:52. Patrząc w przyszłość i czekając na błogosławieństw Aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże - Jan. 11:52. Patrząc w przyszłość i czekając na błogosławieństwa Królestwa oraz wspólne dziedzictwo z Panem, musimy pamiętać, że kluczowym elementem jest tutaj życie i śmierć Jezusa Chrystusa. Bez Jego w czytaj
The Herald
nr 2015/4

Dziedzictwo Izraela

Mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaan, W dziedziczne wasze posiadanie - Ps. 105:11. Będąc potomstwem Abrahama, Iz Mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaan, W dziedziczne wasze posiadanie - Ps. 105:11. Będąc potomstwem Abrahama, Izrael spodziewał się odziedziczyć obietnice dane przez Boga Abrahamowi. W dużej mierze, była to prawda. Bóg powtórzył Jakubowi dwa fragmenty  czytaj
The Herald
nr 2015/4

Otrzymana obietnica

Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i w Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie - Hebr. 11:8. W czasach starożytnych, kwestia dziedziczenia była bardzo ważna. Widać to na przykładzie żon czytaj
The Herald
nr 2015/4

Pierwotne dziedzictwo człowieka – ukoronowane chwałą i dostojeństwem

I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcI błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! - 1 Moj czytaj
The Herald
nr 2015/3

Po ostatnim sprawdzianie

Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków - Obj. 11:15. Gdy tysiącletnie królestwo Chrystusa przywróci ludzkość do doskonałości utraconej w Edenie, „wypuszczony zostanie szatan z wi czytaj
The Herald
nr 2015/3

Zmartwychwstanie całego świata

Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą ci, co dobr Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd - Jan. 5:28-29. Radzenie sobie ze śmiercią członka rodziny,  czytaj
The Herald
nr 2015/3

Zmartwychwstanie Starożytnych Świętych

A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, poni A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas - Hebr. 11:39-40. Określenie „Starożytn czytaj
The Herald
nr 2015/3

Zmartwychwstanie Wielkiego Grona

Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.  I wołali głosem donośn czytaj
The Herald
nr 2015/3

Zmartwychwstanie wiernego Kościoła

 A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy  A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli- Jan. 14:3. Nasz tekst tematowy wskazuje, że wzbudzenie świętych i udzielenie im niebiańskiej nagrody miało być związane z powrotem J czytaj