Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2019/1

Na początku

Jezus powiedział: „Żniwem jest koniec świata” (Mat. 13:39). Jego wyjaśnienie przypowieści o pszenicy i kąkol Jezus powiedział: „Żniwem jest koniec świata” (Mat. 13:39). Jego wyjaśnienie przypowieści o pszenicy i kąkolu, w której pojawia się to stwierdzenie, pozwoliło nam zrozumieć, że koniec Wieku Ewangelii wiąże się z oddzieleniem i doświadczaniem prawdz czytaj
The Herald
nr 2019/1

Widoki na Nowy Dzień

Albowiem teraz bliższe nas jest zbawienie, aniżeli kiedyśmy uwierzyli – Rzym. 13:11. Na początku nowego Albowiem teraz bliższe nas jest zbawienie, aniżeli kiedyśmy uwierzyli – Rzym. 13:11. Na początku nowego roku przypominamy sobie słowa apostoła. Tutaj Paweł zachęca naszą nadzieję i wiarę, by podnosiły nam ręce w warunkach próby. Kontynuując tę czytaj
The Herald
nr 2019/1

Niepokojąca burza

Lecz niedługo potem uderzył na nie wiatr gwałtowny, który zowią Euroklidon. A gdy był okręt porwany, a nie Lecz niedługo potem uderzył na nie wiatr gwałtowny, który zowią Euroklidon. A gdy był okręt porwany, a nie mógł się oprzeć wiatrowi, puściwszy się płynęliśmy - Dzieje Ap. 27:14-15. Od pewnego czasu historia opisana w Dziejach Apostolskich przy czytaj
The Herald
nr 2019/1

Oczekiwania względem żniwa

A żniwo, to koniec świata (…) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego - Mat 13:39 A żniwo, to koniec świata (…) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego - Mat 13:39, 43. Oczekiwanie względem żniwa, w tym przypadku względem „dokonania świata” (BG), jest takie, że przyniesie ono pożądany owoc; uwieńcze czytaj
The Herald
nr 2019/1

Dziś w proroctwie

Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat; a Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat; albowiem mocy niebieskie poruszą się – Łuk. 21:26. Międzynarodowa Grupa Kryzysowa to organizacja, której celem jest niezależne działanie n czytaj
The Herald
nr 2019/1

Eliasz jako typ na Kościół

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana – Mal. 3:23. Przez dzies Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana – Mal. 3:23. Przez dziesięciolecia badacze Biblii z zapałem analizowali życie proroka Eliasza. Pastor Russell, w ostatnich latach swojego życia, starannie poszukiwa czytaj
The Herald
nr 2019/1

Technologia a czas końca

A na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu t A na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się - Łuk. 21:25-26. Koniec Wieku Ewangelii jest czasem, kiedy systemy tego ś czytaj
The Herald
nr 2019/1

Oszustwa w późnym okresie Żniwa

Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła w zimę albo w sabat - Mat. 24:20. Jeremy Rifkin, publ Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła w zimę albo w sabat - Mat. 24:20. Jeremy Rifkin, publicysta, amerykański ekonomista i teoretyk społeczny, napisał: „Nie czujemy się już jak goście w cudzym domu, jak byśmy byli zobligowani do t czytaj
The Herald
nr 2018/6

Na początku

Księga Objawienia dodaje do Nowego Testamentu piękny akcent, kreśląc przyszłość przewidzianą w Boskim planie Księga Objawienia dodaje do Nowego Testamentu piękny akcent, kreśląc przyszłość przewidzianą w Boskim planie, począwszy od czasów apostoła Jana. Obserwując wypełnianie się tych proroczych przepowiedni, upadamy na kolana pełni pokornego podziwu i za czytaj
The Herald
nr 2018/6

Wprowadzenie

Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się w rychle dziać ma Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się w rychle dziać mają; a on je oznajmił i posłał przez Anioła swojego słudze swojemu Janowi - Obj. 1:1, RVIC (w tłumaczeniu wszystkie cytaty pochodzą z Bibl czytaj