Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2019/6

Na początku

Pierwsze siedem artykułów w tym wydaniu odpowiada sekwencji siedmiu koncepcji omówionych w Przyp. 1:2-5. Ost Pierwsze siedem artykułów w tym wydaniu odpowiada sekwencji siedmiu koncepcji omówionych w Przyp. 1:2-5. Ostatnie trzy artykuły dotyczą głównych tem czytaj
The Herald
2019/6

Nauka jest twym życiem

Słuchaj nauki i nie gardź nią, strzeż jej, gdyż ona Twym życiem - Przyp. 4:13, BT. Jako nauczyciel, Kró Słuchaj nauki i nie gardź nią, strzeż jej, gdyż ona Twym życiem - Przyp. 4:13, BT. Jako nauczyciel, Król Salomon zapewnia klucz do zwycięstwa w czytaj
The Herald
2019/6

Rozum

Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie - Przyp. 3:5. Czym jest rozum? Czy Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie - Przyp. 3:5. Czym jest rozum? Czy jest wiedzą? Tak. Czy pokorą? Tak. Czy o czytaj
The Herald
2019/6

Mądrość

Albowiem lepsza jest mądrość niż perły, także wszystkie pożądane rzeczy nie porównają z nią. (…) Mądrość z Albowiem lepsza jest mądrość niż perły, także wszystkie pożądane rzeczy nie porównają z nią. (…) Mądrość zbudowała dom swój, i wyciosała siedem sł czytaj
The Herald
2019/6

Śmierć bez sprawiedliwości?

Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami; ale są też tacy, których grz Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami; ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają - 1 T czytaj
The Herald
2019/6

Rozwaga to mądrość w działaniu

Dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi - Przyp. 1:4. Cztery cechy wyszczegó Dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi - Przyp. 1:4. Cztery cechy wyszczególnione w Księdze Przypowieści Salomonowy czytaj
The Herald
2019/6

Pouczenie o sądzie

Dla poznania mądrości i ćwiczenia, ku wyrozumieniu powieści roztropnych; dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, Dla poznania mądrości i ćwiczenia, ku wyrozumieniu powieści roztropnych; dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości czytaj
The Herald
2019/6

Prawość: doskonała sprawiedliwość

Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę - Przyp. 2:9. Prawość to jedno słow Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę - Przyp. 2:9. Prawość to jedno słowo podsumowujące wiele lekcji zawartych w czytaj
The Herald
2019/6

Salomon: Studium przypadku

A ty Salomonie, synu mój! znaj Boga, ojca twojego, i służ mu sercem doskonałem, i umysłem dobrowolnym; bo A ty Salomonie, synu mój! znaj Boga, ojca twojego, i służ mu sercem doskonałem, i umysłem dobrowolnym; bo wszystkie serca przegląda Pan, i wszystk czytaj