The Herald nr 2014/6

Powstanie i upadek Babilonu

„Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.” – Izaj. 46:11 W 6 wieku p.n.e. Babilon stał się narzędziem bożej kary wobec krnąbrnej Judy. Jednakże od samego początku Bóg wyznaczył granice jego potęgi. Imperium to miało istnieć jedynie przez siedemdziesiąt lat, aby następnie przypaść w udziale Persom, którzy mieli wyzwolić Żydów i pozwolić im na powrót do Judei. Babilon nie był pier czytaj
The Herald nr 2014/6

Na początku

I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. — Izaj. 13:19 Nabuchodonozor nie tylko uczynił z Babilonu najwspanialsze miasto bliskiego wschodu, ale także rozszerzył obszar jego panowania od krańców Egiptu aż po granice Indii. Imperium Babilońskie zdominowało większą Mezopotamię na siedemdziesiąt lat. Wówczas to rosnąca w siłę Medo–Persja pod przywództwem Cyrusa i Dariusza zaatakowała samo serce imperium. Odwracaj czytaj