Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2023/4

Echo z Konwencji – Wierzchosławice

Z wielką radością czekaliśmy na dzień 23 kwietnia 2023 r., gdy w pogodny słoneczny poranek konwencyjni goście,Z wielką radością czekaliśmy na dzień 23 kwietnia 2023 r., gdy w pogodny słoneczny poranek konwencyjni goście, bracia, siostry i wszyscy chętni do słu czytaj
Na Straży
2023/4

Walka z Bogiem

Myśl przewodnia: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Myśl przewodnia: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios” – Mat. 5:10 (NB).  czytaj
Na Straży
2023/4

Jakub dziedzicem Abrahama

„Zaprawdę Pan jest na tem miejscu”. Abraham miał dwóch synów, jeden z nich, tj. Izaak, stał się dziedzi „Zaprawdę Pan jest na tem miejscu”. Abraham miał dwóch synów, jeden z nich, tj. Izaak, stał się dziedzicem większej części posiadłości i wyłącz czytaj
Na Straży
2023/4

Niewidzialni strażnicy

„Zatacza obóz anioł Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich” – Psalm 34:8. Nasza lekcja opa „Zatacza obóz anioł Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich” – Psalm 34:8. Nasza lekcja oparta jest na cudzie, który został uczynio czytaj
Na Straży
2023/4

Przypowieść o siewcy

„Ziarnem jest Słowo Boże” – Łuk. 8:11 (BW). Jezus i Jego uczniowie właśnie wrócili do Kafarnaum, swego do „Ziarnem jest Słowo Boże” – Łuk. 8:11 (BW). Jezus i Jego uczniowie właśnie wrócili do Kafarnaum, swego domu, z podróży po Galilei, a tłumy, z któ czytaj
Na Straży
2023/4

Opowiedzenie się za Boskimi obietnicami

„A oto, Ja jestem z tobą i strzec cię będę gdziekolwiek pójdziesz” – 1 Mojż. 28:15. Jakub, zauważywszy, „A oto, Ja jestem z tobą i strzec cię będę gdziekolwiek pójdziesz” – 1 Mojż. 28:15. Jakub, zauważywszy, że jego zamiłowanie do błogosławieństwa czytaj
Na Straży
2023/4

Ew. Św. Jana – Rozdział 13: 21-38

Poniższe notatki dotyczące Ewangelii Jana, rozdziały 13-21, zostały zebrane podczas studium biblijnego prowadzPoniższe notatki dotyczące Ewangelii Jana, rozdziały 13-21, zostały zebrane podczas studium biblijnego prowadzonego przez brata Franka Shallieu w lata czytaj
Na Straży
2023/4

Drogi Boże wyższe niż drogi ludzkie

„Szukajcie Pana, póki może być znaleziony” – Izaj. 55:6. Dzisiejsza lekcja często ma nieodpowiednie zas „Szukajcie Pana, póki może być znaleziony” – Izaj. 55:6. Dzisiejsza lekcja często ma nieodpowiednie zastosowanie. Miałaby ona być obrazem na bł czytaj