Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1974/6

Miedziany wąż i jego pozafigura

Złoty tekst: „Jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn człowieczy, aby każdy, Złoty tekst: „Jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żyw czytaj
Na Straży
1974/6

Jezus i Nikodem

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” – Jan 3:16.  czytaj
Na Straży
1974/5

KĄCIK MŁODZIEŻOWY

DZIECKO NIEDOBRE ZŁE DRZEWO Było to dawno temu. W małej chatce, pokrytej słomą, mieszkało dwoje staruszków, DZIECKO NIEDOBRE ZŁE DRZEWO Było to dawno temu. W małej chatce, pokrytej słomą, mieszkało dwoje staruszków, ojciec i matka. Mieszkali sami. Wszystki czytaj
Na Straży
1974/5

Z niwy młodzieżowej

Dobrą tradycją stało się, że z każdego większego spotkania naszej młodzieży mogę przekazać trochę „dobrych w Dobrą tradycją stało się, że z każdego większego spotkania naszej młodzieży mogę przekazać trochę „dobrych wieści” wszystkim, młodszym i starszym, C czytaj
Na Straży
1974/5

Myślącym pod rozwagę

„Pani naszej Maryi Matki Ojca – ... O Maryjo, wybawczyni Adama, orędowniczko ofiary Abla, okręcie mądrości H „Pani naszej Maryi Matki Ojca – ... O Maryjo, wybawczyni Adama, orędowniczko ofiary Abla, okręcie mądrości Henocha, który dzięki Tobie przeszedł od  czytaj
Na Straży
1974/5

Bracia Polscy, czyli Arianie – cz. X

część IX Zbawienie polega więc na tym, aby człowiek zjednoczył się po śmierci swojej z Bogiem w tym rozumieniczęść IX Zbawienie polega więc na tym, aby człowiek zjednoczył się po śmierci swojej z Bogiem w tym rozumieniu, iżby uczestniczył w Jego naturze. Zba czytaj
Na Straży
1974/5

Kto jest mądry między Wami?

„Jeśli kto jest mądry i umiejętny między wami? niech pokaże dobrym obcowaniem uczynki swoje w mądrej cichośc „Jeśli kto jest mądry i umiejętny między wami? niech pokaże dobrym obcowaniem uczynki swoje w mądrej cichości” – Jak. 3:13. Kto jest mądry i umie czytaj
Na Straży
1974/5

Zmacniajże się, i mężnie sobie poczynaj

 „Nie odstąpię cię ani cię opuszczę” – Joz. 1:5. Uważa się, że Jozue był osiemdziesięciotrzyletnim starce  „Nie odstąpię cię ani cię opuszczę” – Joz. 1:5. Uważa się, że Jozue był osiemdziesięciotrzyletnim starcem, gdy Bóg naznaczył go na wodza Izraelo czytaj
Na Straży
1974/5

Zajaśnienie obecności Jezusa Chrystusa

„Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu i świeci aż do zachodu, tak będzie obecność Syna Człowieczego” „Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu i świeci aż do zachodu, tak będzie obecność Syna Człowieczego” – Mat. 24:27. Nigdy żadna obecność z czytaj
Na Straży
1974/4

Echa z Konwencji

Drogo umiłowani w naszym Zbawicielu Braterstwo! Zbór Pana w Lublinie miał możność urządzić ucztę duchową Drogo umiłowani w naszym Zbawicielu Braterstwo! Zbór Pana w Lublinie miał możność urządzić ucztę duchową w dniach 3 i 4 sierpnia 1974 r. w Strzel czytaj