Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
nr 2005/5

Głos w Rama

„Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza proroka, mówiącego: Słyszano głos w Rama, płacz i żał „Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza proroka, mówiącego: Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma” – Mat. 2:17,18 (BW). Chociaż żyjemy w dobie Nowego Tes czytaj
Na Straży
nr 2005/5

Żadną miarą nie jesteś najmniejsze…

Wielu proroków zapowiadało narodzenie, misję i ofiarniczą śmierć Syna Bożego, Pomazańca Pańskiego, Mesjasza. Wielu proroków zapowiadało narodzenie, misję i ofiarniczą śmierć Syna Bożego, Pomazańca Pańskiego, Mesjasza. Bardzo ciekawy problem stanowi kwestia wypełnienia się przepowiedni proroka Micheasza, zapisanej w piątym rozdziale jego proroctwa: „Ale ty czytaj
Na Straży
nr 2005/5

Myśli i zdania

Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać złych, gdyż tylko miłością można z nich złość wypełnić. H. SienkieNie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać złych, gdyż tylko miłością można z nich złość wypełnić. H. Sienkiewicz Im człowiek mądrzejszy i lepszy, tym więcej dostrzega dobra w ludziach; im głupszy i podlejszy, tym więcej widzi zła. L. Tołstoj Tak czytaj
Na Straży
nr 2005/5

Nazarejczykiem nazwany będzie

„A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, i „A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie” – Mat. 2:23 (BW). W czasach biblijnych nie posługiwano się nazwiskami w takim znaczeniu, jak czynimy to  czytaj
Na Straży
nr 2005/5

Narodzone dziecię Jezus

„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudow „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju...” – Izaj. 9:5 Ta prorocza, chwalebna wizja, dająca narodom żywą nadzieję zbawien czytaj
Na Straży
nr 2005/5

Doktryna uległości

„Podobnie, młodzi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gd „Podobnie, młodzi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” – 1 Piotra 5:5. O wiele łatwiej jest wyrazić koncepcję uległości słowami, niż stoso czytaj
Na Straży
nr 2005/5

Jerozolima – punkt zapalny

Kto przybywa do Jerozolimy od zachodu, wkracza do świętego miasta przez Bramę Jaffy (hebr. Sza'ar Jaffo) i p Kto przybywa do Jerozolimy od zachodu, wkracza do świętego miasta przez Bramę Jaffy (hebr. Sza'ar Jaffo) i podziwia jej piękno. Brama ta wzięła swą nazwę stąd, że wiedzie z niej droga do portowego miasta Jaffa (Joppa), a jaffe znaczy piękny. Dlateg czytaj
Na Straży
nr 2005/5

Echa z Konwencji – Chełm

W bieżącym roku po raz kolejny zgromadziliśmy się na jednodniowej konwencji w Chełmie. Przewodnim wersetem n W bieżącym roku po raz kolejny zgromadziliśmy się na jednodniowej konwencji w Chełmie. Przewodnim wersetem naszej społeczności były słowa apostoła Piotra z 1 Listu 3:8 – „Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni”. P czytaj
Na Straży
nr 2005/5

Echa z Konwencji – Białogard

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne...” – Hebr. 4:12 To hasło towarzyszyło zgromadzonym na konwencji w Bia „Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne...” – Hebr. 4:12 To hasło towarzyszyło zgromadzonym na konwencji w Białogardzie. Była to kolejna, 24. konwencja, która trwała 3 dni i w której uczestniczyło około 450 braci i sióstr oraz dzieci, młodzieży i sym czytaj
Na Straży
nr 2005/5

Echa z Konwencji – Kraków

W tym roku mieliśmy przywilej już po raz 24-ty uczestniczyć w Generalnej Konwencji naszego Zrzeszenia. Werse W tym roku mieliśmy przywilej już po raz 24-ty uczestniczyć w Generalnej Konwencji naszego Zrzeszenia. Werset przewodni konwencji zaczerpnięty został z Psalmu 7 (w. 2): „Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia”. Podobnie jak dwa lata temu, kon czytaj