Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1973/5

Bóg całego wszechświata

Dopiero w XX wieku ludzie doszli do przekonania, jak mało znaczącą cząsteczką prochu jest nasza ziemia w bez Dopiero w XX wieku ludzie doszli do przekonania, jak mało znaczącą cząsteczką prochu jest nasza ziemia w bezmiarze Boskiego Wszechświata. Osiągni czytaj
Na Straży
1973/5

Ukaranie zazdrości i nienawiści

Motto: „Miłość jest długo cierpliwa, miłość nie zazdrości, miłość nie nadyma się, nie szuka swoich rzeczy, Motto: „Miłość jest długo cierpliwa, miłość nie zazdrości, miłość nie nadyma się, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli  czytaj
Na Straży
1973/5

Czasy ochłody

„Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby onego, który wam jest opowiedziany, Jezusa „Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby onego, który wam jest opowiedziany, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma obj czytaj
Na Straży
1973/4

Echo uczty duchowej w Kętach

Umiłowani w Panu Bracia i Siostry, tak w kraju, jak i za granicą! Łaska i pokój Boży niech będzie ze wszystkimUmiłowani w Panu Bracia i Siostry, tak w kraju, jak i za granicą! Łaska i pokój Boży niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego Jezusa Chrystu czytaj
Na Straży
1973/4

Bracia Polscy, czyli Arianie – cz.III

część II W r. 1552 na sejmie piotrkowskim przez 8 tygodni trwały zajadłe spory między szlachtą a duchowieństwczęść II W r. 1552 na sejmie piotrkowskim przez 8 tygodni trwały zajadłe spory między szlachtą a duchowieństwem. Wygrała szlachta. Chodziło o to, aby czytaj
Na Straży
1973/4

Anielskie dziecko

W pięknej okolicy w Północnej Italii – niedaleko Genui – jest dziwne osiedle – raczej miasto – jakiego chyba W pięknej okolicy w Północnej Italii – niedaleko Genui – jest dziwne osiedle – raczej miasto – jakiego chyba nie ma drugiego na naszej kuli ziemskie czytaj
Na Straży
1973/4

Listy od Przyjaciół

Drodzy Przyjaciele! Dla radości i wytrwania w Prawdzie Bożej, serce moje do Was się skłania – niech Wam s Drodzy Przyjaciele! Dla radości i wytrwania w Prawdzie Bożej, serce moje do Was się skłania – niech Wam sam Bóg pomoże. Przesyłam ten wiersz z czytaj
Na Straży
1973/4

Przeczże mnie prześladujesz?

Motto: „Wierna jest ta mowa i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby grzeszni Motto: „Wierna jest ta mowa i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby grzeszników zbawił, z których jam jest pierwszy” czytaj
Na Straży
1973/4

Światowość – różne jej stopnie – cz.II

część I „POŻĄDLIWOŚCI CIAŁA I OCZU” Apostoł Jakub powiada: „Każdy bywa kuszony, gdy od swoich własnych pożczęść I „POŻĄDLIWOŚCI CIAŁA I OCZU” Apostoł Jakub powiada: „Każdy bywa kuszony, gdy od swoich własnych pożądliwości bywa pociągniony”. Istnieją po czytaj
Na Straży
1973/4

Jezus poucza Piotra o prawdziwej wielkości

Motto: „Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, aby dał duszę swą na okup za wielu” – Motto: „Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, aby dał duszę swą na okup za wielu” – Mat. 20:28. Nasza lekcja może być tyl czytaj