Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
nr 2006/6

Żniwo we Francji – cz.2

Dokończenie z poprzedniego numeru Zbór Croix-Wasquehal zawieziony do więzienia Wraz z wybuchem wojny 1 Dokończenie z poprzedniego numeru Zbór Croix-Wasquehal zawieziony do więzienia Wraz z wybuchem wojny 1939-1945 kontakt miedzy braćmi z innych regionów stał się rzadki. Konwencje ustały, ale zgromadzenia tygodniowe były nadal prowadzone bez wi czytaj
Na Straży
nr 2006/6

Piętno fioletowego trójkąta

O urodzonym w Łopuszach w 1888 roku bracie Auguście Stahnie pisano na łamach „Na Straży” wielokrotnie. Wiado O urodzonym w Łopuszach w 1888 roku bracie Auguście Stahnie pisano na łamach „Na Straży” wielokrotnie. Wiadomo, kiedy przybył do Polski i jaką działalność prowadził. Wiemy też, choć już niezbyt dokładnie, o tragicznych okolicznościach jego śmierci. czytaj
Na Straży
nr 2006/6

Echa z konwencji

Drodzy w Chrystusie Panu Braterstwo! Pragniemy podzielić się błogosławieństwami, jakie otrzymaliśmy na je Drodzy w Chrystusie Panu Braterstwo! Pragniemy podzielić się błogosławieństwami, jakie otrzymaliśmy na jednodniowej jesiennej Uczcie Duchowej w Krakowie, która odbyła się 15 października 2006 r., tradycyjnie w stałym miejscu – w Nowohuckim Centr czytaj
Na Straży
nr 2007/1

Od Redakcji

„...Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje  i że nagradza tych, którzy go szukają” – „...Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje  i że nagradza tych, którzy go szukają” – Hebr. 11:6 (BW). Rozpoczął się Nowy Rok, zmieniliśmy na ścianach kalendarze i powoli napełniamy treścią kolejne nadchodzące dni. W kalend czytaj
Na Straży
nr 2007/1

Okiem w oko

„Głos stróżów twoich – wynoszą głos, razem śpiewać będą, bo okiem w oko ujrzą, jak JHWH do Syjonu powraca” „Głos stróżów twoich – wynoszą głos, razem śpiewać będą, bo okiem w oko ujrzą, jak JHWH do Syjonu powraca” – Izaj. 52:8. Czas jest nieubłaganym wymiarem materialnego świata. Każda chwila „teraz” natychmiast po swym narodzeniu staje się nieruch czytaj
Na Straży
nr 2007/1

Trzymając harfy Boże

„I widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem „I widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i  czytaj
Na Straży
nr 2007/1

Modlitwa

Witamy Cię, Boże, jeszcze raz! Witamy pieśnią dziękczynienia, modlitwą uwielbiającą i ślubem odnawiającym naszWitamy Cię, Boże, jeszcze raz! Witamy pieśnią dziękczynienia, modlitwą uwielbiającą i ślubem odnawiającym naszą miłość ku Tobie, Stwórco, Panie Wszechświata. Dziś wkraczając w nową cząstkę czasu, w progi Twoich tysiącleci, owiani blaskiem wstających  czytaj
Na Straży
nr 2007/1

Nie bądź zbyt sprawiedliwym

„Nie bądź nazbyt sprawiedliwym ani nazbyt mądrym; przeczżebyś miał do zguby przychodzić? Nie bądź nader ni „Nie bądź nazbyt sprawiedliwym ani nazbyt mądrym; przeczżebyś miał do zguby przychodzić? Nie bądź nader niepobożnym ani nazbyt głupim, przeczżebyś miał umrzeć przed czasem swoim?” – Kazn.7:16-17. Trzymamy w rękach Biblię – najwspanialszą księg czytaj
Na Straży
nr 2007/1

Trzy pokusy Pana

„I przez czterdzieści dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł g „I przez czterdzieści dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód” – Łuk. 4:2 (BW). Często w naszych rozważaniach podkreślamy, jak wielkie niebezpieczeństwo zawisło nad złożeniem okupu, kiedy Pan prz czytaj