Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Od Redakcji

Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili słowo Boże, których obcowania koniec upatrując naśladujcie Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili słowo Boże, których obcowania koniec upatrując naśladujcie wiary ich – Hebr. 13:7. Wkraczając w progi Nowego Roku, wyczekujemy, co przyniesie przyszłość. W „Widoku z wieży” zamieszczamy krótką a czytaj
Na Straży
nr 2019/1

WIDOK Z WIEŻY

Czas przełomu Wkroczyliśmy w progi nowego 2019 roku. Czas przełomu, końca jednego, a początku kolejnego r Czas przełomu Wkroczyliśmy w progi nowego 2019 roku. Czas przełomu, końca jednego, a początku kolejnego roku, jest właściwym czasem, by przeanalizować to, co nas spotkało w roku minionym, jak również czasem planowania oraz podejmowania dobrych p czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Przejście przez Morze Czerwone

„Śpiewać będę Panu, iż wielmożnie wywyższon jest” (2 Mojż. 15:1) Sceptycy wyszydzali prawdziwość biblij „Śpiewać będę Panu, iż wielmożnie wywyższon jest” (2 Mojż. 15:1) Sceptycy wyszydzali prawdziwość biblijnego opisu o wybawieniu Izraelitów, o ich przejściu przez Morze Czerwone itd. Ich argumentem było i jest to, że takie nagłe wyjście ludu lic czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Jan Chrzciciel i Jezus

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – Jan 1:19-34. Jan Chrzciciel wielce odznaczył się między „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – Jan 1:19-34. Jan Chrzciciel wielce odznaczył się między ludźmi, bo był pierwszym świadkiem Bożym odnośnie Jednorodzonego Syna Bożego. Był to człowiek wzniosłego charakteru, bez względu na to, z kt czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Wtóre Przyjście Chrystusa Pana

  Ważność tego przedmiotu – Dlaczego chrześcijaństwo tak mało się interesuje tym przedmiotem – Proroct   Ważność tego przedmiotu – Dlaczego chrześcijaństwo tak mało się interesuje tym przedmiotem – Proroctwa Starego Testamentu względem wtórego przyjścia – Cel Jego przyjścia – Sposób Jego przyjścia – Czas Jego przyjścia   Ważność tego  czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Podobieństwo o dwóch przyjaciołach

Temat dzisiejszej lekcji zaczerpniemy ze słów skierowanych przez Pana Jezusa do swoich uczniów. Czytamy: „DalTemat dzisiejszej lekcji zaczerpniemy ze słów skierowanych przez Pana Jezusa do swoich uczniów. Czytamy: „Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Ewangelia głoszona w Efezie

„Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości” – Łuk. 12:15. Lekcja ta związana jest z historią słu „Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości” – Łuk. 12:15. Lekcja ta związana jest z historią służby ewangelicznej Pawła między poganami, wiąże się z naszą lekcją z 1 sierpnia [angielskiego wydania z 1897 roku – przyp. tłum.] i należy ro czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Diaspora żydowska

Powstanie Bar-Kochby Wciąż słychać było ostatnie bolesne jęki ukrzyżowanych na murach Jeruzalem, zagłuszanePowstanie Bar-Kochby Wciąż słychać było ostatnie bolesne jęki ukrzyżowanych na murach Jeruzalem, zagłuszane przez odgłos okupacji wojskowej po nieudanym Wielkim Żydowskim Powstaniu (70-73 r. n.e.). Druga świątynia została zniszczona przez rzymskie czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Cel cudów

„Te same sprawy, które ja czynię, świadczą o mnie, iż mię Ojciec posłał” – Jan 5:36. W poprzedniej lekc „Te same sprawy, które ja czynię, świadczą o mnie, iż mię Ojciec posłał” – Jan 5:36. W poprzedniej lekcji rozważaliśmy pierwszy cud naszego Pana w Kanie Galilejskiej. Widocznie sporo czasu upłynęło między tamtym cudem a tym zapisanym w naszej  czytaj
Na Straży
nr 2019/1

Życie i praca brata Augusta Stahna

August Stahn był niezwykle gorliwym bratem w głoszeniu Prawdy i jednym z filarów tworzącego się Zrzeszenia W.BAugust Stahn był niezwykle gorliwym bratem w głoszeniu Prawdy i jednym z filarów tworzącego się Zrzeszenia W.B.P,Św.. Znany jest głównie z działań związanych z zakładaniem zborów na terenie całej Polski w okresie międzywojennym. Był bez reszty oddany czytaj