Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
nr 1967/6

Echo z konwencji – Flers Lez Lille (Francja)

Drodzy w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, Braterstwo, gdziekolwiek Was dosięga to pismo! Niechaj pokój Boży naDrodzy w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, Braterstwo, gdziekolwiek Was dosięga to pismo! Niechaj pokój Boży napełnia serca Wasze, a Pańska opieka i błogosławieństwo niechaj Wam towarzyszą na każdy dzień. Pragniemy znowu podzielić się z Wami tym bł czytaj
Na Straży
nr 1967/6

Zaginione i zbawione

Nie ma dwóch innych słów, których znaczenie byłoby ogólnie tak mylnie pojmowane jak słowa: „zginione” i „zbawiNie ma dwóch innych słów, których znaczenie byłoby ogólnie tak mylnie pojmowane jak słowa: „zginione” i „zbawione”, według tego, jak słowa te użyte są w Piśmie Świętym. Niektórzy, gdy czytają, że Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić, co b czytaj
Na Straży
nr 1967/6

Tajemne występki i samowolne grzechy

„Od tajemnych występków oczyść mnie i od swawolnych zachowaj sługę twego, aby nie panowały nade mną. Wtedy d „Od tajemnych występków oczyść mnie i od swawolnych zachowaj sługę twego, aby nie panowały nade mną. Wtedy doskonałym będę, a będę oczyszczony od przestępstwa wielkiego. Niechże będą przyjemne słowa ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem czytaj
Na Straży
nr 1967/6

Dzień małych początków

„Bo któżby wzgardził dniem małych początków?” – Zach. 4:10 Nasz tematowy tekst ma ścisły związek z czasem „Bo któżby wzgardził dniem małych początków?” – Zach. 4:10 Nasz tematowy tekst ma ścisły związek z czasem odbudowy świątyni w Jerozolimie po powrocie części Izraelitów z niewoli babilońskiej. Słowa Boże wypowiedziane do proroka Zachariasza sł czytaj
Na Straży
nr 1967/6

Wykład pożegnalny

Nasza konwencja dobiega końca. Nie miałem wprawdzie przywileju być obecny podczas wszystkich wykładów, lecz zdNasza konwencja dobiega końca. Nie miałem wprawdzie przywileju być obecny podczas wszystkich wykładów, lecz zdołałem zauważyć, że duch Pański jest pośród was i wierzę, że wyrażę sentyment wszystkich tu obecnych, gdy powiem, że spędziliśmy tu czas bar czytaj
Na Straży
nr 1967/6

Może ze strasznej zawiei – wiersz

Może ze strasznej zawiei, Co świat ten naokół niszczy, Nie sami li gruzy wyrosną, Nie sami li kupy zgliszczMoże ze strasznej zawiei, Co świat ten naokół niszczy, Nie sami li gruzy wyrosną, Nie sami li kupy zgliszczy. Może w zapasach olbrzyma, Zło się nareszcie przełamie I Bóg już na jego miejscu W ludzkim zamieszka chramie Jan Kasprowicz czytaj
Na Straży
nr 1968/1

Nekrolog

Z bólem serca donosimy Braterstwu, że wśród wielu braci i sióstr, którzy w ubiegłym roku zakończyli swoją ziemZ bólem serca donosimy Braterstwu, że wśród wielu braci i sióstr, którzy w ubiegłym roku zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę, znalazł się również dobrze znany braciom w Polsce br. Kościelniak Wojciech. Był on wieloletnim pracownikiem na niwie Pański czytaj
Na Straży
nr 1968/1

Wspomnienia z podróży po Ameryce

Wierzę, że św. ap. Paweł wyraził tymi słowami i nasze uczucia, i nasze marzenia – poznania i służenia Ludowi BWierzę, że św. ap. Paweł wyraził tymi słowami i nasze uczucia, i nasze marzenia – poznania i służenia Ludowi Bożemu na wszystkich kontynentach naszego globu. I mnie przypadł ten błogi przywilej odwiedzenia i poznania Rodziny Bożej za Oceanem. Zabrałe czytaj
Na Straży
nr 1968/1

Jezus przybliżywszy się szedł z nimi

„Chrystus jest, który umarł, owszem i zmartwychwstał” – Rzym. 8:34. W niniejszej lekcji zastanowimy się n „Chrystus jest, który umarł, owszem i zmartwychwstał” – Rzym. 8:34. W niniejszej lekcji zastanowimy się nad najbardziej znamienną manifestacją, jaką Jezus uczynił swoim uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Rychło rano, w dniu Jego zmartwychwstania czytaj
Na Straży
nr 1968/1

Wierność Bogu konieczna do żywota wiecznego

Pierwotny stan aniołów, którzy upadli, był stanem, czyli poziomem anielskim. Zamiarem Stwórcy nie było, aby onPierwotny stan aniołów, którzy upadli, był stanem, czyli poziomem anielskim. Zamiarem Stwórcy nie było, aby oni byli ludźmi, lecz aniołami. Moc materializowania się była im dana w celu dokonania pomiędzy ludźmi pewnej właściwej pracy, która przez ich czytaj