Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
nr 1967/1

Ukryty Bóg

„Zaprawdę tyś jest Bóg skryty, Bóg Izraelski, Zbawiciel” – Izaj. 45:15. W zacytowanym tekście prorok Boży „Zaprawdę tyś jest Bóg skryty, Bóg Izraelski, Zbawiciel” – Izaj. 45:15. W zacytowanym tekście prorok Boży podaje w trochę swoisty, powabny sposób zarys dotychczasowego postępowania Boga – Stworzyciela nieba i ziemi – w stosunku do swoich ludzkic czytaj
Na Straży
nr 1967/1

Trwajmy w zupełności wiary

„Mając kapłana wielkiego nad domem Bożym, przystąpmy z prawdziwym sercem w zupełności wiary, mając oczyszczo „Mając kapłana wielkiego nad domem Bożym, przystąpmy z prawdziwym sercem w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego” – Hebr. 10 : 21- 22. W powyższych słowach apostoł Paweł zwraca uwagę wiernych, a szczególnie tych, co znali ó czytaj
Na Straży
nr 1967/2

W jaki sposób możemy wykonać przywileje braterskie

Nasz tytułowy tekst znajduje się w Liście do Hebrajczyków 10:25 – „Czuwajmy też jedni nad drugimi, zachęcając Nasz tytułowy tekst znajduje się w Liście do Hebrajczyków 10:25 – „Czuwajmy też jedni nad drugimi, zachęcając się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy wspólnych zebrań, jak to niektórzy zwykli czynić; przeciwnie, dodawajmy sobie wzajemnie o czytaj
Na Straży
nr 1967/2

Myśli i zdania

Mowy Chrystusa są studnią, która się nie wyczerpuje. Jak z niej czerpiesz, tak znowu się napełnia; każdy zaś nMowy Chrystusa są studnią, która się nie wyczerpuje. Jak z niej czerpiesz, tak znowu się napełnia; każdy zaś następny sens jest jeszcze większy i wspanialszy od poprzedniego. czytaj
Na Straży
nr 1967/2

Chrystus naszą mądrością

„W Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością (usprawiedliwieniem), i poś „W Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością (usprawiedliwieniem), i poświęceniem i odkupieniem (wybawieniem), aby jako napisano: „Kto się chlubi, w Panu się chlubi” 1Kor. 1:30-31. Salomon, zwany także mędrce czytaj
Na Straży
nr 1967/2

Po czymże poznam? – 1 Mojż. 15:8

Myśl o zrealizowaniu się Boskich obietnic była zawsze najprzedniejszym przedmiotem rozmyślań i najgorętszym prMyśl o zrealizowaniu się Boskich obietnic była zawsze najprzedniejszym przedmiotem rozmyślań i najgorętszym pragnieniem wszystkich zapoznanych z Boskimi obietnicami i wierzących Bogu bez zastrzeżeń. Wszak Bóg dał do tego niechwiejną podstawę, gdy (1) czytaj
Na Straży
nr 1967/2

Wieczerza Pańska

Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej obchodzić będziemy w bieżącym roku wieczorem, dnia 23 kwietnia. Ufamy, że w dniu tPamiątkę Wieczerzy Pańskiej obchodzić będziemy w bieżącym roku wieczorem, dnia 23 kwietnia. Ufamy, że w dniu tym wszyscy poświęceni Pańscy skorzystają z ich przywileju obchodzenia Pamiątki śmierci naszego Zbawiciela oraz jak to apostoł wykazał – nasz czytaj
Na Straży
nr 1967/2

Ku świtu -wiersz

Jak kwiat ku świtu się obraca I słońcem się napawa, Tak znów nadzieja do mnie wraca, Gdy mego życia nawa PJak kwiat ku świtu się obraca I słońcem się napawa, Tak znów nadzieja do mnie wraca, Gdy mego życia nawa Po latach walki, rozczarowań, znoju Znalazła przystań szczęścia i pokoju. Witając światło wschodzące nad światem, Przed Boskim schylam czo czytaj
Na Straży
nr 1967/3

Wybrane pytania i odpowiedzi

Pyt. – Czego symbolem jest w obchodzeniu dorocznej Pamiątki Ostatniej Wieczerzy „Chleb i Kielich”? I co oznaczPyt. – Czego symbolem jest w obchodzeniu dorocznej Pamiątki Ostatniej Wieczerzy „Chleb i Kielich”? I co oznacza, że przy obchodzeniu figuralnej Paschy mięso baranka było jedzenie, lecz krew jego jedzoną nie była? Odp. – Na takowe pytania podajemy  czytaj
Na Straży
nr 1967/3

Echa z konwencji – Warszawa

Umiłowani w Panu Braterstwo! Pokój Wam w imieniu Zbawcy! Z przyjemnością zawiadamiamy współuczestników koszUmiłowani w Panu Braterstwo! Pokój Wam w imieniu Zbawcy! Z przyjemnością zawiadamiamy współuczestników kosztownej Prawdy o błogosławieństwie, jakiego doznaliśmy w dniu 29 stycznia br. na zebraniu w Warszawie, które odbyło się przy współudziale bra czytaj