Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
nr 2018/2

Jak i dlaczego Chrystus był ukrzyżowany

Lekcja z Ewangelii według św. Marka 15:22-39 Tekst przewodni: „Chrystus umarł za grzechy nasze według Pis Lekcja z Ewangelii według św. Marka 15:22-39 Tekst przewodni: „Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism” – 1 Kor. 15:3. Wiktor Hugo napisał: „Waterloo zmieniło kształt świata”. Ktoś inny natomiast oznajmił: „Kalwaria zmieniła kształt świat czytaj
Na Straży
nr 2018/2

Myśli i zdania

Każde oskarżenie (...) winno być sformułowane możliwie dokładnie, w przeciwnym bowiem razie nie jest oskarżeniKażde oskarżenie (...) winno być sformułowane możliwie dokładnie, w przeciwnym bowiem razie nie jest oskarżeniem, lecz po prostu złośliwym obgadywaniem, niegodnym przyzwoitych ludzi. Czechow W każdym kraju inaczej Prawda się udziela, lubo wszędzie  czytaj
Na Straży
nr 2018/2

Ecce homo – oto człowiek

Powyższy okrzyk Piłata dotyczący Jezusa zdaje się wyrażać jego podziw dla doskonałego człowieka (Jan 19:5). Powyższy okrzyk Piłata dotyczący Jezusa zdaje się wyrażać jego podziw dla doskonałego człowieka (Jan 19:5). Piłat widział, że Żydzi „z zawiści” wydawali Pana Jezusa na śmierć. Chociaż był Rzymianinem, człowiekiem obcym i nieposiadającym przymierzy  czytaj
Na Straży
nr 2018/2

Nasz Baranek Wielkanocny

„Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświado „Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano:  czytaj
Na Straży
nr 2018/2

Bardzo kosztowne perfumy

Ewangelia św. Jana 12:1-11 Złoty tekst: „Ona, co mogła, to uczyniła” – Mar. 14:8. Działo się to w sobotni Ewangelia św. Jana 12:1-11 Złoty tekst: „Ona, co mogła, to uczyniła” – Mar. 14:8. Działo się to w sobotni wieczór, czyli według obecnego sposobu liczenia dni w wieczór następujący po żydowskim szabacie – po godzinie szóstej wieczorem: Jezus, Jego czytaj
Na Straży
nr 2018/2

Wiara, nadzieja, miłość

Drodzy w naszym Zbawicielu bracia i siostry! Naszym życzeniem jest zastanowienie się nad bardzo znanym werse Drodzy w naszym Zbawicielu bracia i siostry! Naszym życzeniem jest zastanowienie się nad bardzo znanym wersetem zapisanym w 1 Kor. 13:13, w którym mieszczą się trzy tematy: „A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy; lecz z nich najwi czytaj
Na Straży
nr 2018/2

Ostatnie dni ziemskiej misji Pana Jezusa

Niedługo cały świat chrześcijański będzie obchodził bardzo ważne święto upamiętniające śmierć i zmartwychw Niedługo cały świat chrześcijański będzie obchodził bardzo ważne święto upamiętniające śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Naszym dzisiejszym tematem na tę okoliczność jest życie Pana Jezusa i koniec Jego misji na ziemi. Nasi pierwsi rodzice,  czytaj
Na Straży
nr 2018/2

Gdzie jesteś, Adamie?

„Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam „Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa” – 1 Piotra 1:13 (NP). Ktoś bardzo słusznie zauważył, że czas naszego życia zdaje się nie bi czytaj
Na Straży
nr 2018/2

Nasza droga do Prawdy

Urodziłam się 6 stycznia 1931 r. Byłam najmłodszym dzieckiem Katarzyny i Franciszka Jakubowskich. Miałam trz Urodziłam się 6 stycznia 1931 r. Byłam najmłodszym dzieckiem Katarzyny i Franciszka Jakubowskich. Miałam trzech braci: Marcina Mieczysława, urodzonego 9 stycznia 1925, o 9 lat starszego Stanisława i urodzonego w 1918 r. Jana oraz siostrę Marię, któ czytaj
Na Straży
nr 2018/2

Apostoł Paweł w Rzymie [cz. 2]

„W GORLIWOŚCI NIE USTAWAJĄC...” Dzieje Ap. 28:16-24, 28:30-31 Złoty tekst: „Nie wstydzę się ewangelii Chry„W GORLIWOŚCI NIE USTAWAJĄC...” Dzieje Ap. 28:16-24, 28:30-31 Złoty tekst: „Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej” – Rzym. 1:16. [dokończenie z numeru 1/2018] Jest tak teraz, ponieważ wciąż żyjemy w epoce znanej z duchowej perspektywy jako „ob czytaj