Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
nr 2007/3

Boskie prawo – powszechne i wieczne

Poniżej zamieszczamy obszerny artykuł, który ukazał się w piśmie „Watch Tower” w listopadzie 1894 roku. W tr Poniżej zamieszczamy obszerny artykuł, który ukazał się w piśmie „Watch Tower” w listopadzie 1894 roku. W treści artykułu autor dość konsekwentnie podaje sugestię, że Kościół Wieku Ewangelii rozwija się pod Nowym Przymierzem. Jak wiemy, w późniejsz czytaj
Na Straży
nr 2007/3

Echa z konwencji – Andrychów

Wczesny, słoneczny poranek – jesteśmy gotowi na przybycie pierwszych braci, którzy pojawiają się już po godz Wczesny, słoneczny poranek – jesteśmy gotowi na przybycie pierwszych braci, którzy pojawiają się już po godzinie 7.00. Punktualnie o 9.00, przy zapełnionej całkowicie sali i przyległych pomieszczeniach, pieśnią i modlitwą rozpoczynamy drugie w tym  czytaj
Na Straży
nr 2007/3

Satyameva jayate*

W ubiegłym roku na Konwencji Międzynarodowej w Nowym Sączu gościliśmy grupę braterstwa z Indii. Wówczas zrod W ubiegłym roku na Konwencji Międzynarodowej w Nowym Sączu gościliśmy grupę braterstwa z Indii. Wówczas zrodziła się chęć odwiedzenia tych braci. Dobrą okazją do tego była 86 Konwencja Generalna, na którą bracia przysłali zaproszenie. Nie przypuszc czytaj
Na Straży
nr 2007/3

Nowa pozycja wydawnicza

Pragniemy uprzejmie poinformować, że niedawno została wydana drukiem broszura pt. „Przybytek na puszczy”. Br Pragniemy uprzejmie poinformować, że niedawno została wydana drukiem broszura pt. „Przybytek na puszczy”. Broszura ta jest przeznaczona dla dzieci od 8 lat (ale zawarte w niej wiadomości mogą być przydatne niezależnie od wieku) i w swym zamyśle jes czytaj
Na Straży
nr 2007/4

Od Redakcji

„Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił” – Rzym. 1:19 (BW). W „Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił” – Rzym. 1:19 (BW). W tym numerze chcemy zapoczątkować cykl artykułów o fundamentach naszej wiary. Przedstawiamy być może dla wielu rzecz oczywistą – źródło, ską czytaj
Na Straży
nr 2007/4

Kierowanie swych uczuć ku niebu

„O tym, co jest w górze myślcie, nie o tym, co jest na ziemi” – Kol. 3:2. Apostoł nie kieruje tych słów „O tym, co jest w górze myślcie, nie o tym, co jest na ziemi” – Kol. 3:2. Apostoł nie kieruje tych słów do ludzi tego świata, pomimo, że odznaczają się może dobrym usposobieniem. Nikt nie może zajmować się rzeczami, które są w górze, jeżeli up czytaj
Na Straży
nr 2007/4

Radość z powodu tego, co zginęło

„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, i „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, i przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zac czytaj
Na Straży
nr 2007/4

Oto Baranek Boży

„Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – Jan 1:2 „Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – Jan 1:29 (BW). Tytułowe słowa naszych rozważań wypowiedział Jan Chrzciciel w Betabarze, gdzie udzielał chrztu i ujrzał idącego w jego stronę Jez czytaj
Na Straży
nr 2007/4

Ukaż mi chwałę twoją

„Nad to rzekł Mojżesz: Ukaż mi, proszę, chwałę twoją” – 2 Mojż. 33:18 (BG). Słowa, które posłużyły mi j „Nad to rzekł Mojżesz: Ukaż mi, proszę, chwałę twoją” – 2 Mojż. 33:18 (BG). Słowa, które posłużyły mi jako tytuł tego artykułu, wypowiedział kiedyś prorok Mojżesz, gdy rozmawiał z Bogiem na górze Synaj. Powrócimy do nich jeszcze, a teraz rozpo czytaj