Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2022/1

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Mam 20 lat i jedno pytanie. W Biblii jest 8 bardzo pięknych, a zarazem „tajemniczych” zdań – mianoPytanie: Mam 20 lat i jedno pytanie. W Biblii jest 8 bardzo pięknych, a zarazem „tajemniczych” zdań – mianowicie 8 błogosławieństw. Niektóre z nich czytaj
Na Straży
2022/2

Zaraza grzechu i jedyne na nią lekarstwo

Doświadczenie podróży Izraela po puszczy wydłużyło się do trzydziestu ośmiu lat (5 Mojż. 2:14), z powodu Doświadczenie podróży Izraela po puszczy wydłużyło się do trzydziestu ośmiu lat (5 Mojż. 2:14), z powodu ich niegotowości i braku wiary, by wejś czytaj
Na Straży
2022/2

Miłe brzmienie doktryn

Apostoł Paweł w 2 Liście do Tymoteusza zamieszcza znane nam proroctwo o czasach ostatecznych. Najczęściej skupApostoł Paweł w 2 Liście do Tymoteusza zamieszcza znane nam proroctwo o czasach ostatecznych. Najczęściej skupiamy naszą uwagę na treści trzeciego roz czytaj
Na Straży
2022/2

Uzdrowienie trędowatych

Jezus, idąc drogą do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewne Jezus, idąc drogą do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnego miasteczka, wyszło Mu naprzeciw dzies czytaj
Na Straży
2022/2

To czyńcie na pamiątkę moją

Chociaż podzielamy zdanie większości chrześcijan, że Pamiątkowa Wieczerza została ustanowiona przez naszego Chociaż podzielamy zdanie większości chrześcijan, że Pamiątkowa Wieczerza została ustanowiona przez naszego Pana w czwartek wieczorem, podczas spoży czytaj
Na Straży
2022/2

Umycie nóg jest figurą pokory

Przypomnijmy sobie okoliczności, przy których Mistrz umył nogi swoim uczniom. Pan Jezus i Jego dwunastu Przypomnijmy sobie okoliczności, przy których Mistrz umył nogi swoim uczniom. Pan Jezus i Jego dwunastu apostołów zgromadzili się w Wieczerniku  czytaj
Na Straży
2022/2

Przyszła pamiątkowa Wieczerza

Na pamiątkę naszego Pana i Jego śmierci za nasze grzechy Wieczerza, którą nasz Pan ustanowił jako pamiątkę swNa pamiątkę naszego Pana i Jego śmierci za nasze grzechy Wieczerza, którą nasz Pan ustanowił jako pamiątkę swojej wielkiej ofiary za nasze grzechy, a czytaj
Na Straży
2022/2

Od Redakcji

W Waszych rękach kolejny numer „Na Straży”. Zwróciliśmy w nim uwagę wszystkich nas na największe wydarze W Waszych rękach kolejny numer „Na Straży”. Zwróciliśmy w nim uwagę wszystkich nas na największe wydarzenie w historii ludzkości. To właśnie prz czytaj