Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
nr 1989/2

Stworzenie, część 8 – Z prochu ziemi

Człowiek przez poznanie elementarnej struktury materii zdolny był do stworzenia wielu doniosłych rzeczy, lecz Człowiek przez poznanie elementarnej struktury materii zdolny był do stworzenia wielu doniosłych rzeczy, lecz nigdy nie był w stanie stworzyć żywej komórki. Stwarzanie życia w różnych formach jest procesem, który zakryty jest przed człowiekiem. Jakż czytaj
Na Straży
nr 1989/2

Zakon i Łaska

„Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa” –Jan 1:17. „Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa” –Jan 1:17. Zakon dany był Izraelitom na puszczy przy górze Horeb. Bóg przyjmując ich za swój naród dał im doskonałe prawa, którymi mieli się rządzić czytaj
Na Straży
nr 1989/2

Oblubienica Chrystusowa

Drogo umiłowani Braterstwo! Witam Was przez miłość Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jest dla mnie wielkim Drogo umiłowani Braterstwo! Witam Was przez miłość Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jest dla mnie wielkim przywilejem i radością, że jestem tutaj z Wami, mając przywilej udziału w Ewangelii Chrystusowej. Przywożę wam pozdrowienia od mej rodziny o czytaj
Na Straży
nr 1989/2

Zmartwychwstały Chrystus

„Lecz teraz Chrystus z martwych wzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” – 1 Kor. 15: „Lecz teraz Chrystus z martwych wzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” – 1 Kor. 15:20. Powyższy tekst zwraca naszą uwagę na wielką ważność nauki o zmartwychwstaniu, przedstawiając ją jako drugą z rzędu. Pierwszą apostoł  czytaj
Na Straży
nr 1989/2

Z wołaniem wielkim i ze łzami

„Nie moja wola, lecz twoja niech się stanie” – Łuk. 22:42. Ogród Getsemane nie był dzikim lasem ani pub „Nie moja wola, lecz twoja niech się stanie” – Łuk. 22:42. Ogród Getsemane nie był dzikim lasem ani publicznym ogrodem, lecz był to sad oliwny. Nazwa tegoż zdaje się wskazywać, że na posiadłości tej mieściła się także prasa olejowa do wygniata czytaj
Na Straży
nr 1989/3

Z niwy młodzieżowej

„Jeden (jest) Pan, jedna wiara, jeden chrzest” – Efezj. 4:5. Minął stary rok 1988 i nastąpił nowy. Każdy „Jeden (jest) Pan, jedna wiara, jeden chrzest” – Efezj. 4:5. Minął stary rok 1988 i nastąpił nowy. Każdy z nas przy tej okazji wspomina i rozlicza miniony czas. Ja też tak czynię, a gdy sięgam pamięcią wstecz, ożywają we mnie uczucia miłych wspo czytaj
Na Straży
nr 1989/3

Siedem powodów, dla których naukowiec wierzy w Boga

Jesteśmy ciągle jeszcze mało zaawansowani w wieku wiedzy, a każdy wynik badań w kierunku poznania WszechświataJesteśmy ciągle jeszcze mało zaawansowani w wieku wiedzy, a każdy wynik badań w kierunku poznania Wszechświata udowadnia wyraźniej mądrość jego Stwórcy. Poczyniliśmy już wielkie odkrycia, a postępując z wiarą i wiedzą stwierdzamy obecność Boga. Sa czytaj
Na Straży
nr 1989/3

Sąd aniołów, którzy zgrzeszyli

Werset do dzisiejszej lekcji jest zaczerpnięty z listu apostoła Judy. Mówi on:  „Także aniołów, którzy nie Werset do dzisiejszej lekcji jest zaczerpnięty z listu apostoła Judy. Mówi on:  „Także aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznymi pod chmurą zachował” – Judy w. 6. czytaj
Na Straży
nr 1989/3

Trzy sposoby nieposłuszeństwa

„Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale z „Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki” – 1 Jana 2:16-17. Praca życia chrześcijani czytaj