Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
nr 2009/4

Wiara wzmacniana przez doświadczenia

„Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić” – Rzym. 4:21. Ludzie na świecie wierzą w „Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić” – Rzym. 4:21. Ludzie na świecie wierzą w przeróżne rzeczy. Ludzie tworzą przedziwne teorie. My będziemy zastanawiać się nad wiarą w słowa, zapewnienia i proroctwa podane przez Boga czytaj
Na Straży
nr 2009/4

Zadośćuczynienie sprawiedliwości

„Aby Bóg był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary Jezusowej” – Rzym. 3:26. Ewol „Aby Bóg był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary Jezusowej” – Rzym. 3:26. Ewolucjoniści i wszyscy ci, którzy zaprzeczają prawdziwości tego, co jest opisane w Księdze Rodzaju i poparte różnymi zapiskami Nowego Testament czytaj
Na Straży
nr 2009/4

Od Redakcji

„Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umi „Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś” – Jan 17:23 (BW). Drodzy Czytelnicy! To, co wydarza się w naszej społeczności latem każdego roku, zasługu czytaj
Na Straży
nr 2009/5

Raport z podróży na Filipiny

Brat Agripino oraz pozostali bracia w Manili pragnęli, abyśmy ponownie odwiedzili Filipiny i spotkali się z Brat Agripino oraz pozostali bracia w Manili pragnęli, abyśmy ponownie odwiedzili Filipiny i spotkali się z braćmi mieszkającymi na innych wyspach. Zwrócono się także do nas z prośbą, aby br. David Christiansen wybrał się również w podróż. W języku czytaj
Na Straży
nr 2009/5

Miłe spotkanie w Grywałdzie

Wśród tatrzańskiej przepięknej przyrody i otaczających pienińskich gór, lasów, płynącej wody, która zdaje się Wśród tatrzańskiej przepięknej przyrody i otaczających pienińskich gór, lasów, płynącej wody, która zdaje się śpiewać pieśń o Bogu Stwórcy, który rozkazał, aby płynęła, w cichej dolinie jest miła przystań wypoczynku – Grywałd koło Szczawnicy Zdroju.  czytaj
Na Straży
nr 2009/5

Echa z Konwencji – Lwów

Ktokolwiek chociaż raz był na konwencji we Lwowie, może zauważyć, że tamtejsze spotkania braterskie mają swó Ktokolwiek chociaż raz był na konwencji we Lwowie, może zauważyć, że tamtejsze spotkania braterskie mają swój szczególny charakter. Dlaczego? Powodów jest wiele. Gdyby spróbować wymienić niektóre z nich, to poza warunkami lokalowymi, warunkami społ czytaj
Na Straży
nr 2009/5

Echa z Konwencji – Białogard

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na wieki” – Hebr. 13:8. Treść tego wersetu była hasłem trzydnio „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na wieki” – Hebr. 13:8. Treść tego wersetu była hasłem trzydniowej uczty duchowej w Białogardzie. Była to już 28. konwencja w tym miejscu, na którą przybyło liczne grono gości: braterstwa, sympatyków, mł czytaj
Na Straży
nr 2009/5

Echa z Konwencji – Konwencja Generalna

XXVI Generalna Konwencja odbyła się w dniach 4-5 lipca 2009 roku w salach Nowohuckiego Centrum Kultury w Kra XXVI Generalna Konwencja odbyła się w dniach 4-5 lipca 2009 roku w salach Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie. Mottem Konwencji były słowa apostoła Pawła z 2 Tym. 2:11: „Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy”. Konwencję roz czytaj
Na Straży
nr 2009/5

Skoro to wszystko ma ulec zagładzie

„Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i „Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi” – 2 Piotra 3:7 (BW). Powyższe słowa tytułowe są umieszczone w szerszym kontekście, który warto przeczytać: „A czytaj