Na Straży
nr 2017/1

Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

Dnia 7 października 2016 r. swoją ziemską wędrówkę zakończył nasz kochany tata, dziadek i pradziadek GRZEGORZ KWAŚNIK. Przeżył 86 lat, w tym całość dojrzałego życia jako uczeń i naśladowca Jezusa Chrystusa. Przez kilkadziesiąt lat pełnił funkcję brata starszego i przewodniczącego zboru w Gdańsku. Jako pielgrzym służył Słowem Bożym siostrom i braciom ze zborów w całym kraju. W ostatnich latach był mocno utrapiony przez dolegliwości wieku podeszłego i choroby. Był dla nas wzorem wiary i ufności Bogu.

R- ( r.)
„Straż” / str.