Na Straży
nr 2017/1

Braterskie Życzenia z Melbourne

Drodzy Braterstwo, drodzy Czytelnicy!

Sługa Pański Jozue, następca Mojżesza usłyszał kiedyś od Pana poniższe słowa:

„Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło” – Joz. 1:8.

Tę Pańską zachętę, aby rozmyślać we dnie i nocy o księgach Zakonu, Jozue usłyszał w chwili przełomowej, kiedy stał u progu odpowiedzialnego dzieła prowadzenia Izraela.

Życzymy Braterstwu, aby przez kolejny rok nie odstępowała również od Was radość i chęć rozmyślania we dnie i nocy o natchnionych księgach Słowa Bożego. Niech to przyniesie obfitość różnorodnych błogosławieństw. Niech Jego opatrznościowe kierownictwo towarzyszy Wam we wszystkich sprawach życia i we wszystkich zadaniach, jakie staną przed Wami w tym nadchodzącym 2017 roku, podobnie jak miało to miejsce w pracy Jozuego.

Tego życzą Braterstwo z polskiej społeczności zboru Melbourne

R- ( r.)
„Straż” / str.