Na Straży
nr 2016/2

PAMIĄTKA – ŻYCZENIA OD REDAKCJI

Drogim Siostrom i Braciom w naszym Panu Jezusie Chrystusie, którzy 21 kwietnia zasiądziecie po zmierzchu do Pańskiego stołu, by spełnić Jego prośbę: „to czyńcie na Pamiątkę moją”, pragniemy życzyć, by ten czas poświęcony na „opowiadanie śmierci Pańskiej” i Jego wielkiego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią był dla Was źródłem wielkiego błogosławieństwa i duchowego pokrzepienia. Niech społeczna modlitwa, zaduma i refleksja nad cierpieniem Bożego Syna umocni Waszą wiarę w zbawczą moc Jego krwi i ześle do Waszych serc Boży pokój, tak konieczny w codziennym naśladowaniu naszego Mistrza.

R- ( r.)
„Straż” / str.