Na Straży

Od Redakcji

Wiarą obchodził wielkanoc i wylanie krwi, aby ten, który tracił pierworodnych, nie dotknął się ich – Hebr. 11:28.

Drodzy Czytelnicy!

Zbliża się czas obchodzenia Pamiątki śmierci naszego Pana, najważniejszego święta dla każdego chrześcijanina. Upamiętnia ono wydarzenie, jakie miało miejsce 14 dnia miesiąca Nisan, chyba najważniejszego dnia w historii ludzkości. Dnia, którego Jezus Chrystus składając swoje życie na krzyżu, wykupił z przekleństwa śmierci cały rodzaj ludzki. Że tak się stanie, Wszechmocny Bóg zapowiedział ludziom już ponad 1500 lat przed naszą era, gdy kazał Izraelitom zabić wielkanocnego baranka, którego krew ocaliła życie pierworodnych i zapowiadała przyjście innego Baranka, który gładzi grzech świata, Jezusa Chrystusa, Bożego Syna.

Utwierdza nas to w przekonaniu, że Stwórca konsekwentnie realizuje swój plan zbawienia ludzkości. Jedynie On wie, co i kiedy się stanie. Ustanawiając Żydom święto Paschy, pokazał, że właśnie tego dnia Jego Syn złoży swe życie, aby ocalić nie tylko Żydów, ale wszystkich ludzi. Boskie ustanowienie tego święta potwierdza również fakt, że trwa już ono nieprzerwanie od ponad 3500 lat, podczas gdy święta ustanawiane przez ludzi przemijają i przechodzą w zapomnienie. A będzie wam ten dzień na pamiątkę; i będziecie go obchodzić za święto Panu w narodziech waszych; ustawą wieczną obchodzić go będziecie – 2 Mojż. 12:14.

PK