Na Straży
nr 2015/3

Od Redakcji

„Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec wpośród was samych; będziesz go miłował jak siebie samego,gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym” – 3 Mojż. 19:34.

Drodzy Czytelnicy!

Przed wami lektura kolejnego numeru naszego czasopisma. W sześćsetną rocznicę śmierci przypominamy postać wielkiego reformatora Jana Husa, który za głoszenie Prawdy został na soborze w Konstancji skazany i spalony na stosie.

Ponadto, w czasach, gdy przed wieloma krajami staje problem imigrantów, warto sobie przypomnieć, jaki stosunek do cudzoziemskich przybyszów zalecało prawo Boże, o czym m.in. przeczytacie w artykule „Nauczycielu, co mam czynić”. Trzeba podkreślić, że w bardzo z pozoru hermetycznej społeczności, jaką jawi nam się naród izraelski, Bóg nakazywał przyjmować wszystkich zbiegłych niewolników (zapewne cudzoziemskich) i osiedlać w wybranych przez nich miejscach. Nakazywał także wszystkich cudzoziemców mieszkających w Izraelu obejmować takimi samymi prawami socjalnymi jak Izraelitów.

„Jeśli będziesz żął we żniwa na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, nie wrócisz się, aby go zabrać, lecz zostanie dla obcego, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, we wszystkim, co czynić będą twe ręce” (5 Mojż. 24:19).

Jednak Bóg w swoim prawodawstwie poszedł jeszcze dalej – nakazał cudzoziemców traktować tak samo jak bliźnich i miłować tak, jak miłuje się siebie. To zalecenie prawa Bożego wyprzedza wszystkie współczesne prawodawstwa. Warto, abyśmy jako chrześcijanie pamiętali o tych prawach i starali się je stosować do przybyszy zarówno tych cielesnych, jak i duchowych.

(PK)

R- ( r.)
„Straż” / str.