Na Straży
nr 2015/1

Od Redakcji

„Wyczyśćcie tedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako przaśnymi jesteście, albowiem Baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczerości i prawdy” 1 Kor. 5:7,8.

Drodzy Czytelnicy!

W tym numerze zamieszczamy kilka artykułów związanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Mamy nadzieję, że pozwolą one nam wspólnie przygotować się do obchodzenia Pamiątki śmierci naszego Zbawiciela, która w tym roku przypada w czwartek 2 kwietnia po zmierzchu.

Podajemy również wykaz znanych nam terminów konwencji, które braterstwo przygotowują dla nas w roku 2015, z myślą, że pomoże on tak zaplanować sprawy naszego cielesnego życia, abyśmy mogli skorzystać z jak największej ilości duchowego pokarmu, jaki dzięki takim spotkaniom otrzymujemy.

Życzymy wielu łask i błogosławieństw podczas lektury czasopisma, mając nadzieję, że publikowane artykuły skłonią do dalszych rozważań i rozmyślań nad Słowem Bożym oraz pobudzą do gorliwości w służbie dla Pana.

(PK)

R- ( r.)
„Straż” / str.