Na Straży
nr 2015/1

Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

W dniu 6 grudnia 2014 r. zasnął w Panu brat JÓZEF KLIMCZAK. Przeżył 88 lat, w tym około 60 lat w Prawdzie. Pochodził z Wielkopolski, a przez większość swego życia związany był ze zborem w Kędzierzynie-Koźlu. Pomimo podeszłego wieku i pogarszającego się gwałtownie stanu zdrowia starał się do końca zachować pogodę ducha.

Dnia 15 stycznia 2015 r. zasnęła w Panu, w wieku 86 lat, siostra STANISŁAWA PAŁKA, która była członkinią zboru w Krakowie. Symbol chrztu siostra Stanisława przyjęła w 1976 roku.

W dniu 7 lutego 2015 r.  zakończył swą ziemską pielgrzymkę brat KAZIMIERZ GIEREK,  członek zboru w Andrychowie. Przeżył 83 lata, od najmłodszych lat związany był z Prawdą.  Pomimo choroby był pogodny i cierpliwie znosił swój ból. Pozostawił bardzo dobre świadectwo wśród rodziny, sąsiadów oraz osób,  z którymi często rozmawiał o Panu Bogu. Od chwili swego poświęcenia przez 62 lata gorliwie wypełniał swoją pracę dla braci oraz Pana.

R- ( r.)
„Straż” / str.