Na Straży
nr 2015/1

Izrael jest waszym domem

Czy łatwo być żydem w europie?

Obserwujemy obecnie nasilanie się nastrojów antysemickich w całej Europie. To już nie tylko słowa nienawiści i napisy na murach. Coraz częściej dochodzi do fizycznych aktów agresji. W Wielkiej Brytanii liczba incydentów antysemickich była najwyższa w powojennej historii. We Francji podwoiła się w porównaniu z rokiem 2013. „Dzisiaj znów młodzi żydowscy chłopcy boją się nosić jarmułki na ulicach Paryża, Budapesztu, a nawet Berlina” – mówił podczas obchodów 70 rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau Ronald Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów.

Potwierdzają to fakty: zamach na szkołę żydowską w Tuluzie, atak na muzeum żydowskie w Brukseli, na sklep z koszerną żywnością w Paryżu i ostatnio na synagogę w Kopenhadze; we wszystkich tych aktach terroru zginęli Żydzi.

Powoduje to wzrost obaw Żydów zamieszkujących Europę i narasta chęć emigracji. Potwierdzają to przytoczone poniżej opinie:

9 stycznia 2015 r. szef parlamentarnej komisji imigracji, absorpcji i spraw diaspory, Joel Rawowow powiedział, że Izrael musi być przygotowany na przyjęcie Żydów uciekających przed aktami terroru z Francji lub jakiegokolwiek innego miejsca na świecie. Atak terrorystyczny, który miał miejsce w samym centrum społeczności żydowskiej w Paryżu, tylko zwiększa strach francuskich Żydów do życia jako Żydzi. Dlatego ważnym jest, aby rząd izraelski podjął wszelkie dostępne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo Żydów żyjących w Diasporze. Żydzi na świecie muszą wiedzieć, zwłaszcza w tak trudnym dniu, że Izrael jest gotowy w każdej chwili zostać ich bezpiecznym domem.”

14 stycznia 2015 r.przewodniczący brytyjskiej Izby Gmin, William Hague zwrócił się do brytyjskich Żydów z apelem, aby nie opuszczali Wielkiej Brytanii po ostatnich atakach terrorystycznych. Będziemy ciężko pracować w rządzie i organach bezpieczeństwa, aby wszyscy byli bezpieczni, ale to wymaga współdziałania całego społeczeństwa, aby pokazać, że terroryzm jest zły. Trzeba będzie zrobić dużo więcej, ale aby to zrobić, musicie nie opuszczać tego kraju. Zdecydowanie nie.” Przeprowadzona ostatnio ankieta wśród brytyjskich Żydów pokazała, że 45% z nich obawia się o swoją przyszłość w Wielkiej Brytanii, a 58% nie widzi dla siebie długoterminowej przyszłości w Europie. W Wielkiej Brytanii mieszka obecnie ponad 300 tys. Żydów.

26 stycznia 2015 r. grecki rabin Mordechaj Frizis, odnosząc się do wyników wyborów w Grecji, powiedział:„Wyniki pokazują rewolucję w greckiej polityce. Po raz pierwszy większością wygrała lewicowa radykalna partia Syriza, uzyskując połowę miejsc w parlamencie. Syriza jest antysyjonistyczną partią, która jest przeciwko Izraelowi. Żydzi w Grecji nie mogą być zadowoleni z wyników wyborów. Na trzecim miejscu przeszła neonazistowska partia Złoty Świt, co naprawdę przeraża greckich Żydów. Społeczność żydowska w Grecji jest zaniepokojona rozwojem sytuacji i obawia się, że ze względu na wyniki wyborów, w niebezpieczeństwie są stosunki Izraela i Grecji. Widzieliśmy, co się stało we Francji, i tu w Grecji rzeczy mogą wymknąć się spod kontroli. Z powodu trudnościfinansowych w Grecji jest kilka oskarżeń przeciwko Żydom. Kilka lat temu jeden z przywódców powiedział, że Żydzi nie płacą podatków, co przypomniało nam o mrocznych okresach w historii żydowskiego narodu. Obecnie wszystkie partie w Grecji są przeciwko Unii Europejskiej i wszyscy chcą opuścić blok. Nie wiem, jak szybko to się stanie. Nie ma wątpliwości, że jest to bardzo trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna i oni rozumieją, że bez Unii Europejskiej będą mieli problemy finansowe. Rodzice, członkowie rodziny i moi znajomi nadal są w Grecji, rozmawiam z nimi i oni nie czują się bezpiecznie. Jeśli państwo ograniczy więzi z Izraelem, to automatycznie wprowadzą antysemityzm na ulice. Jedynym rozwiązaniem dla Żydów będzie wygnanie, a szczególnie alija do Ziemi Izraela.”Obecnie w Grecji mieszka około 5 tys. Żydów, w większości w Atenach.

2 lutego 2015 r.prorosyjski przywódca separatystów z Republiki Donieckiej, Aleksander Zacharczenko powiedział, że Ukraina prowadzona przez nędznych Żydów jest nieszczęśliwa. Na wschodniej Ukrainie nadal narastają nastroje antysemickie.*

Oczywiście, jako chrześcijanie potępiamy wszelkiego rodzaju akty terroru i przemocy, ale również staramy się na nie patrzeć przez pryzmat biblijnych proroctw.

Słowa Jezusa Chrystusa przepowiadały przyjście kolejnego rozproszenia Żydów, które nastąpiło po roku 70 n.e. „Jeruzalem! Jeruzalem! które zabijasz proroki, i które kamionujesz te, którzy do ciebie byli posyłani: ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście? Oto wam dom wasz pusty zostanie– Mat 23:37-38. Niektórzy z chrześcijan odnoszą te słowa tylko do zburzenia Świątyni. Warto jednak zauważyć, że w Biblii Świątynia nazywana jest domem Pańskim, a przez Pana Jezusa domem Ojca (Jan 2:16), sformułowanie użyte w powyższym wersecie mówi o domu waszym, a tak nigdy Świątynia nie była nazywana.

Słowa proroctw potwierdzają również, że Bóg obiecał zgromadzenie tego narodu po czasach rozproszenia: „Przetoż mów: Tak mówi panujący Pan: Zgromadzę was z narodów, a zbiorę was z ziem, do którycheście rozproszeni, i dam wam ziemię izraelską. I wnijdą tam, a zniosą wszystkie splugawienia jej, i wszystkie jej obrzydliwości z niej. Bo im dam serce jedno, i ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste” – Ezech. 11:17-19.

Ostatnie 150 lat pokazuje, że Bóg konsekwentnie realizuje opisany przez proroków plan powrotu Żydów do ziemi po latach rozproszenia. I o ile w roku 1917 wymienione w deklaracji Balfoura (pełna treść obok): „ustanowienie w Palestynie narodowego domu dla narodu żydowskiego było tylko życzeniem rządu Wielkiej Brytanii, to możemy powiedzieć, że w roku 1948 stała się bezspornym faktem realizacja „prawa żydowskiego narodu do odbudowania swego Narodowego Domu, jak to zapowiedziano w Deklaracji Niepodległości Izraela.

Dzisiaj widzimy, że Żydzi mają już swój dom, który czeka na nich z otwartymi rękami.

Jak podaje Agencja Żydowska, do Izraela wróciły już ponad trzy miliony Żydów. Jednak, jak pokazują fakty, proces gromadzenia Żydów w ich ziemi trwa nadal.

Warto przytoczyć tu słowa izraelskiego premiera Beniamina Netanjahu, jakie wygłosił 15 lutego 2015 r. podczas posiedzenia rządu: „Islamski terroryzm ekstremistów ponownie uderzył w Europie, tym razem w Danii. Składamy nasze kondolencje duńskiemu narodowi i społeczności żydowskiej w Danii. Żydzi byli ponownie mordowani na europejskiej ziemi, tylko dlatego, że byli Żydami. Spodziewamy się dalszej fali ataków terrorystycznych – w tym morderczych ataków antysemickich. Oczywiście Żydzi zasługują na ochronę w każdym kraju, ale mówimy do Żydów, do naszych braci i sióstr. Izrael jest waszym domem. Przygotowujemy się do absorpcji masowej imigracji z Europy. Chciałbym poinformować wszystkich europejskich Żydów i wszystkich Żydów, gdziekolwiek są: Izrael jest domem każdego Żyda. Wszystkim Żydom we Francji, wszystkim Żydom w Europie chciałbym powiedzieć, że Izrael nie jest tylko miejscem, w którego kierunku modlicie się, ale państwo Izrael jest waszym domem. Rząd zatwierdził program wspierający imigrację i absorpcję nowych imigrantów z Francji, Belgii i Ukrainy. Na ten cel przeznaczono 180 mln NIS.

Może właśnie wydarzenia, które się teraz dzieją i będą się jeszcze działy w Europie, mają skłonić pozostałych Żydów do powrotu do ziemi, w której Bóg ma zamiar zmienić ich serca. Dlatego też nasze zdziwienie budzą słowa Głównego Rabina gminy żydowskiej w Danii Jaira Melchiona, który powiedział, że jest „rozczarowany” apelem Netanjahu, „terror nie jest powodem do przenoszenia się do Izraela”.

Pamiętajmy na słowa proroka: „Przetoż mów do domu izraelskiego: Tak mówi panujący Pan: Nie dla was Ja to czynię, o domie izraelski! ale dla imienia świętobliwości mojej, któreście splugawili między narodami, do którycheście przyszli; Abym poświęcił wielkie imię moje, które było splugawione między narodami, któreście wy zmazali w pośrodku ich; i dowiedzą się narody, żem Ja Pan, mówi panujący Pan, gdy poświęcony będę w was przed oczyma ich; bo was zbiorę z narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem, i przywiodę was do ziemi waszej; i pokropię was wodą czystą, a oczyszczeni będziecie od wszystkich nieczystót waszych i od wszystkich plugawych bałwanów waszych oczyszczę was; i dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste – Ezech. 36:22-26.

Obserwując dziejące się wokół nas wydarzenia, ufajmy, że wszystko, na co dozwala Bóg, służy ku dobremu i jak kiedyś najpierw ku dobremu rozproszył naród żydowski, tak teraz ku dobremu sprowadza ich z powrotem. „Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Jako te figi są dobre, tak mi przyjemni będą w niewolę zaprowadzeni z Judy, którychem wysłał z miejsca tego do ziemi Chaldejskiej ku dobremu – Jer. 24:5.

„I obrócę oko moje na nich ku dobremu, i przywiodę ich do tej ziemi, gdzie ich pobuduję, a nie skażę, i wszczepię ich, a nie wykorzenię. Albowiem dam im serce, aby mię poznali, żem Ja Pan; i będą mi ludem moim, a Ja będę Bogiem ich, gdy się nawrócą do mnie całym sercem swoim”– Jer. 24:6,7.

 

R- ( r.)
„Straż” / str.