Na Straży
nr 2014/5

Od Redakcji

… i zostanie jeszcze Jeruzalem na miejscu swem w Jeruzalemie
– Zach. 12:6 (BG).

Drodzy Czytelnicy!

Długie, jesienne wieczory sprzyjają lekturze, dlatego w bieżącym numerze kontynuujemy artykuły poruszające temat istoty jedynego Wszechmogącego Boga oraz Jego Syna Jezusa Chrystusa. Jako uzupełnienie tego tematu historia, w jaki sposób w chrześcijaństwie rodziła się błędna nauka o Trójcy wypaczająca ideę jedynego Boga głoszona przez Jezusa i apostołów.

W ostatnich dniach znowu w nagłówkach gazet i telewizyjnych wiadomościach pojawiają się informacje z Jerozolimy. Zaognienie konfliktu o świątynne wzgórze, bestialski mord w synagodze zmuszają nas do zajęcia stanowiska w tych sprawach. Myślę, że pomocą będzie artykuł o historii i proroctwach dotyczących Jerozolimy. Dla nas, Badaczy Biblii, jest oczywiste, że prawo narodu żydowskiego do tego miasta jest zagwarantowane przez samego Boga, co potwierdzają słowa Pisma Świętego.

Również świecka historia i wykopaliska archeologiczne potwierdzają istniejący co najmniej 3000 tysiące lat związek Izraelitów z Jerozolimą i wzgórzem, na którym stała świątynia. Patrząc na biblijne proroctwa, widzimy również wspaniałą rolę, jaką to miasto odegra w niedalekiej przyszłości.

„I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, to jest do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas nauczał dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami jego; bo zakon z Syonu wyjdzie, a słowo Pańskie z Jeruzalemu” (Mich. 4:2).

(PK)

R- ( r.)
„Straż” / str.