Na Straży
nr 2014/5

Myśli i zdania

Prawdziwa wartość miłości polega na tym, że zawsze rozrzutnie darzy sobą niegodnych.

  • R. Tagore

Miłość … gotowa zawsze wierzyć i przebaczać bez końca.

  • H. Sienkiewicz

Człowiek wtedy stanie się lepszy, gdy pokaże mu się, jakim jest.

  • A. Czechow

Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów. (…) Pierwszym jest siła, drugim bojaźń,
a trzecim zawiść.

  • A. Fredro

Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna.

  • C. K. Norwid
R- ( r.)
„Straż” / str.