Na Straży
nr 2010/1

Myśli i zdania

Już samo dostrzeganie własnych omyłek i błędów uwzniośla człowieka.

M. Gogol

Zawsze mnie dziwi brak wiary u pobożnych, a logiki u rozumnych.

E. Orzeszkowa

Nie słowa cię gniewają, ale twa pycha i miłość własna.

A. Schopenhauer

Umieć żyć to najrzadziej spotykana rzecz na świecie. Większość ludzi tylko egzystuje.

O. Wilde

R- ( r.)
„Straż” / str.