Na Straży
nr 2010/1

CZYTELNICY PISZĄ

Gliwice 10.12.2009 r.

Z okazji Nowego 2010 Roku najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości, a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa całej Redakcji „Na Straży” i całej społeczności Badaczy Pisma Świętego składa zawsze wdzięczny

J. Wilk

* * * * *

Ringwood 3.12.2009 r.

Do Redakcji „Na Straży” w Krakowie.

Wszechmocny Ojciec Niebieski niech wspiera Was w przyszłym 2010 roku.

Pragniemy Wam i wszystkim Braciom i Siostrom przesłać Noworoczne Życzenia: Drogim Braciom i Siostrom w Chrystusie Panu, jak również Czytelnikom „Na Straży”, „Wędrówki” i „Heralda” życzymy opieki Bożej i błogosławieństwa Bożego w przyszłym roku.

Chcemy zapewnić Was, że nadal oceniamy pracę braci piszących artykuły, prace związane z drukiem i wysyłką (może i siostry mają w tym udział) – wszystkim dziękujemy! Jest to mozolna praca: ku chwale Najwyższego, a nam ku zbudowaniu duchowemu.

Jesteśmy wdzięczni Ojcu Niebieskiemu i Panu Jezusowi Chrystusowi, że przy ich pomocy, bacząc na sprawiedliwość Bożą, kończymy ten rok w żywej wierze, nadziei i miłości, która jest zawiązką doskonałości (Kol. 3:14) – o co się nadal staramy.

Po kilkudziesięciu latach (49) pobytu w Australii nadal wspominamy nasz kraj urodzenia. Tam wzrastaliśmy – fizycznie i duchowo. Tam zostaliśmy pociągnięci mocą Bożą do Jezusa, naszego Pana. Tam Słowo Boże ukazało nam szansę pójścia w ślady Zbawiciela. Tam złożyliśmy ślub Najwyższemu.

Niech Was i nas nadal opieka Najwyższego nie opuszcza w tym 2010-tym roku.

Z tymi życzeniami pozostajemy:
bracia i siostry Zboru Pana w Melbourne, Australia.


Wszystkim naszym pamiętającym Czytelnikom, również tym, których listów nie mogliśmy zamieścić, pragniemy bardzo serdecznie podziękować za dobre życzenia i słowa zachęty. Jednocześnie przepraszamy, że ze względu na cykl wydawniczy naszego pisma powyższe listy drukujemy z pewnym opóźnieniem.

Pragniemy też gorąco zachęcić do nadsyłania do Redakcji budujących materiałów mogących przyczynić się do współtworzenia naszego wspólnego pisma: artykułów o treściach duchowych – tak doktrynalnych, jak i moralnych (prośba skierowana jest do braci starszych i diakonów zborowych), także wszelkich materiałów wspomnieniowo-historycznych dotyczących życia naszej społeczności (np. do działu „Moja droga do Prawdy”, „Z życia zborów”, „Echo z konwencji” i innych).

R- ( r.)
„Straż” / str.