Na Straży
nr 2009/2

Pieśni wieczorne, 21 maja

„Każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego” – Dzieje Ap. 10:43.

Nie ma żadnego innego sposobu zbliżenia się do Pana Boga, jak tylko przez odpuszczenie i zakrycie naszych grzechów. Nie ma żadnego innego sposobu zakrycia naszych grzechów, jak tylko przez wiarę w drogocenną krew Chrystusa. Dlatego też, wszystkie propozycje zbawienia bez wiary w Pana Jezusa, wszystkie propozycje zbawienia pogan pozostających w niewiedzy, wszystkie myśli negujące konieczność zapoznania się z historią Chrystusa, wszystkie twierdzenia, że wystarczy przyjąć tylko ducha sprawiedliwości Chrystusa, wszystkie propozycje pojednania się z Panem Bogiem przez kogokolwiek innego niż przez wyznaczonego do tego celu Pośrednika Nowego Przymierza, można, na podstawie słów powyższego wersetu, poddać ostrej krytyce. Cały plan Boży przedstawia i daje uznanie nie tylko sprawiedliwości, mądrości, miłości i mocy Bożej, ale również pokazuje i oddaje cześć Panu Jezusowi, który jest jedyną drogą przystąpienia do Boga i osiągnięcia żywota wiecznego przez każdego człowieka. […]. R 2997:4

R- ( r.)
„Straż” / str.