Na Straży
nr 2009/2

Od Redakcji

„A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie” – Jan. 17:20 (BW).

Drodzy Czytelnicy!

Czas Wielkanocny jest dla każdego chrześcijanina okresem szczególnym. Wspominamy, jak co roku, dwa najważniejsze wydarzenia w historii rodzaju ludzkiego: ofiarniczą śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Z jednej strony wspomnienie tych wydarzeń przypomina nam cierpienia Pana, z drugiej – dodaje sił w walce z grzechem.

Jest to również czas na refleksje i przemyślenia dotyczące naszego ofiarniczego życia. Wezwanie do wyczyszczenia starego kwasu dopinguje nas do uporządkowania naszego duchowego życia i oczyszczenia go ze wszystkiego, co nieczyste. Dla wielu jest to bardzo dobra okazja do wyjaśnienia nieporozumień, przeproszenia współbraci i umocnienia braterskiej społeczności. Pamiętajmy, że Pamiątka śmierci jest świętem, które obchodzimy nie indywidualnie, ale społecznie. Do świętowania potrzebujemy domowników wiary, wespół z którymi możemy spożyć chleb i wino. Dlatego też nakaz oczyszczenia z kwasu dotyczy nie tylko każdego z nas indywidualnie, ale także całej społeczności.

„Nic kwaszonego jeść nie będziecie; we wszystkich mieszkaniach waszych jeść będziecie przaśniki” – 2 Mojż. 12:20.

Również wezwanie apostoła  Pawła w liście do Koryntian dotyczy przede wszystkim społeczności zborowej:

„Azaż nie wiecie, iż trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwasza” – 1 Kor. 5:6.

Nie zapomnijmy więc o tym, by przed świętem oczyścić również naszą społeczność zborową, tak byśmy mogli obchodzić święto „nie w kwasie złości i rozpusty, ale w przaśnikach szczerości i prawdy”.

R- ( r.)
„Straż” / str.