Na Straży
nr 2008/6

Życzenia od Redakcji

Z Nowym Rokiem 2009

Wszystkim naszym drogim Czytelnikom z okazji zbliżającego się Nowego Roku pragniemy życzyć wielu Bożych błogosławieństw, Bożego Pokoju, Radości i Jego pomocy we wszelkich trudnościach.

Niech łaska i miłosierdzie okazane nam wszystkim w Panu Jezusie Chrystusie, „aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny”, będą dla Was zachętą i motywacją, tak do ciągłego zmieniania siebie, jak i do służenia innym.

Niech nadzieje związane z obietnicą wiecznego życia w Bożym Królestwie odżywiają i krzepią Waszą wiarę, sprawiając, że będzie ona przynosić wspaniałe owoce gorliwości i uświęcenia – ku chwale naszego Niebiańskiego Ojca.

R- ( r.)
„Straż” / str.