Na Straży
nr 2008/6

Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

Edward Kwieciński

Edward Kwieciński

Dnia 6 stycznia 2008 roku po ciężkiej wieloletniej chorobie swoją ziemską pielgrzymkę zakończył w wieku 72 lat brat EDWARD KWIECIŃSKI. Poświęcił się w 1957 roku. Był członkiem Zboru w Zgorzale, a następnie w Warszawie.

Stanisław Koc

Stanisław Koc

W dniu 27 lutego 2008 roku swoją ziemską pielgrzymkę zakończył w wieku 83 lat, brat STANISŁAW KOC. Symbol chrztu przyjął w 1948 roku. Był przykładem cichości, wierności i pokory w swoim poświęceniu. Wieloletni członek Zboru w Świdniku, gdzie jako diakon przez wiele lat służył braciom. Był jednym z braci, którzy założyli Zbór w Świdniku, a w jego mieszkaniu odbywało się wiele nabożeństw. Do końca swoich dni uczęszczał do Zboru i aktywnie uczestniczył w życiu zborowym. Pomimo ciężkiej choroby, odszedł do Pana znosząc w cierpliwości swoje cierpienia.

Zofia Pudo

Zofia Pudo

Dnia 16 września 2008 roku odeszła od nas siostra ZOFIA PUDO, członkini zboru Pana w Myślachowicach. Pan zezwolił jej przeżyć 67 lat, w tym 42 lata w Jego służbie. Zapamiętamy ją jako cichą, ciepłą, serdeczną osobę, której tak nagle i niespodziewanie zabrakło w naszej społeczności.

Hildegarda Lenort

Hildegarda Lenort

W dniu 25 października 2008 r. zasnęła w Panu siostra HILDEGARDA LENORT ze Zboru w Raciborzu. Przeżyła 69 lat, w tym 45 lat w Prawdzie.

Ludwika Kosztyła

Ludwika Kosztyła

W dniu 1 grudnia w Brzozowie zakończyła swoją ziemską pielgrzymkę siostra LUDWIKA KOSZTYŁA. Przeżyła 111 lat, z tego 80 lat w ofiarowaniu. Ostatnie 20 lat była członkinią Zboru Pana w Krośnie.

R- ( r.)
„Straż” / str.