Na Straży
nr 2008/3

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!

W maju tego roku przypadła 60 rocznica powstania państwa Izrael. Zgromadzenie narodu żydowskiego do Ziemi Obiecanej jest dla nas niewątpliwym znakiem czasu, przepowiedzianym przez wiele proroctw.

Przytaczam wypowiedź Avrahama Burga* z dyskusji „Izrael – 60 lat później”:

„Załóżmy, że odbywam rozmowę z moim prapradziadkiem. 150 czy 500 lat temu on by mnie zapytał, co się dzieje. A ja bym powiedział: Mamy państwo, zostaliśmy uznani przez większość narodów, mamy najsilniejszą armię od czasów Dawida, mamy prawdopodobnie kilka bomb atomowych, czemu się zaprzecza. Mamy niesamowite uniwersytety, niesamowite osiągnięcia intelektualne, wielu noblistów, gospodarkę, która jest niewiarygodna itd., itd. Ale na to mój osobisty dziadek powiedziałby: Co się stało, czy Mesjasz nadszedł?”**

Jest znamienne, że publicysta izraelski zauważył, że to, co dziś dla wielu milionów Żydów wydaje się normalnym historycznym faktem, dla ich przodków byłoby niewątpliwym znakiem przyjścia Mesjasza.

Trudno również naukowo wytłumaczyć znaczenie przedstawicieli tego małego narodu we współczesnym świecie. „Fakt jednak pozostaje faktem, że np. zajmujący się biografiami słynnych Żydów prof. Marian Fuks policzył kilka lat temu, że choć w skali światowej stanowią oni mniej niż ćwierć procenta ludzkości, ich przewaga w liczbie laureatów Nagrody Nobla jest niezwykle wysoka: 124 laureatów na 500 miało żydowskie korzenie. Do 2007 r. przyznano 797 tych nagród, szacuje się, że ok. 30 proc. z nich trafiło do noblistów żydowskiego pochodzenia, najwięcej w dziedzinach fizjologii i medycyny, chemii oraz fizyki.”***

Dla nas komentarzem niech będą trzy cytaty ze Świętej Księgi.

„Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego” – Dan 12:1.
„A ostatek owiec moich Ja zgromadzę ze wszystkich ziem, do którychem je rozegnał, i przywrócę je do obór ich, gdzie się rozpłodzą i rozmnożą… Oto idą dni, mówi Pan, których wzbudzę Dawidowi latorośl sprawiedliwą” – Jer. 23:3-5.
„Przetoż wyzwolę owce moje… I wzbudzę nad nimi pasterza jednego, który je paść będzie, sługę mego Dawida” – Ezech. 34:22-23.

R- ( r.)
„Straż” / str.