Na Straży
nr 2008/2

Kalendarz dat Pamiątki

Kalendarz stuletni dat Pamiątki na lata 2000-2100
(opracowany w oparciu o kalendarz hebrajski)*

Rok Pamiątka
– 13. Nisan 1
Dzień tygodnia

Rok hebr.

2000 18 kwietnia wtorek

5760

2001 6 kwietnia piątek

5761

2002 26 marca wtorek

5762

2003 15 kwietnia wtorek

5763

2004 4 kwietnia niedziela

5764

2005 22 kwietnia piątek

5765

2006 11 kwietnia wtorek

5766

2007 1 kwietnia niedziela

5767

2008 18 kwietnia piątek

5768

2009 7 kwietnia wtorek

5769

2010 28 marca niedziela

5770

2011 17 kwietnia niedziela

5771

2012 5 kwietnia czwartek

5772

2013 24 marca niedziela

5773

2014 13 kwietnia niedziela

5774

2015 2 kwietnia czwartek

5775

2016 21 kwietnia czwartek

5776

2017 9 kwietnia niedziela

5777

2018 29 marca czwartek

5778

2019 18 kwietnia czwartek

5779

2020 7 kwietnia wtorek

5780

2021 26 marca piątek

5781

2022 14 kwietnia czwartek

5782

2023 4 kwietnia wtorek

5783

2024 21 kwietnia niedziela

5784

2025 11 kwietnia piątek

5785

2026 31 marca wtorek

5786

2027 20 kwietnia wtorek

5787

2028 9 kwietnia niedziela

5788

2029 29 marca czwartek

5789

2030 16 kwietnia wtorek

5790

2031 6 kwietnia niedziela

5791

2032 25 marca czwartek

5792

2033 12 kwietnia wtorek

5793

2034 2 kwietnia niedziela

5794

2035 22 kwietnia niedziela

5795

2036 10 kwietnia czwartek

5796

2037 29 marca niedziela

5797

2038 18 kwietnia niedziela

5798

2039 7 kwietnia czwartek

5799

2040 27 marca wtorek

5800

2041 14 kwietnia niedziela

5801

2042 3 kwietnia czwartek

5802

2043 23 kwietnia czwartek

5803

2044 10 kwietnia niedziela

5804

2045 31 marca piątek

5805

2046 19 kwietnia czwartek

5806

2047 9 kwietnia wtorek

5807

2048 27 marca piątek

5808

2049 15 kwietnia czwartek

5809

2050 5 kwietnia wtorek

5810

2051 26 marca niedziela

5811

2052 12 kwietnia piątek

5812

2053 1 kwietnia wtorek

5813

2054 21 kwietnia wtorek

5814

2055 11 kwietnia niedziela

5815

2056 30 marca czwartek

5816

2057 17 kwietnia wtorek

5817

2058 7 kwietnia niedziela

5818

2059 27 marca czwartek

5819

2060 13 kwietnia wtorek

5820

2061 3 kwietnia niedziela

5821

2062 23 kwietnia niedziela

5822

2063 12 kwietnia czwartek

5823

2064 30 marca niedziela

5824

2065 19 kwietnia niedziela

5825

2066 8 kwietnia czwartek

5826

2067 29 marca wtorek

5827

2068 15 kwietnia niedziela

5828

2069 4 kwietnia czwartek

5829

2070 25 marca wtorek

5830

2071 12 kwietnia niedziela

5831

2072 1 kwietnia piątek

5832

2073 20 kwietnia czwartek

5833

2074 10 kwietnia wtorek

5834

2075 29 marca piątek

5835

2076 16 kwietnia czwartek

5836

2077 6 kwietnia wtorek

5837

2078 27 marca niedziela

5838

2079 14 kwietnia piątek

5839

2080 2 kwietnia wtorek

5840

2081 22 kwietnia wtorek

5841

2082 12 kwietnia niedziela

5842

2083 1 kwietnia czwartek

5843

2084 18 kwietnia wtorek

5844

2085 8 kwietnia niedziela

5845

2086 28 marca czwartek

5846

2087 15 kwietnia wtorek

5847

2088 4 kwietnia niedziela

5848

2089 24 marca czwartek

5849

2090 13 kwietnia czwartek

5850

2091 1 kwietnia niedziela

5851

2092 20 kwietnia niedziela

5852

2093 9 kwietnia czwartek

5853

2094 30 marca wtorek

5854

2095 17 kwietnia niedziela

5855

2096 5 kwietnia czwartek

5856

2097 26 marca wtorek

5857

2098 15 kwietnia wtorek

5858

2099 3 kwietnia piątek

5859

2100 22 kwietnia czwartek

5860

Druga zasada kalendarza hebrajskiego: niedziela, środa, piątek
Jeśli Molad [dzień po nowiu miesiąca] Tiszri wypada w niedzielę, środę lub piątek, Rosz HaSzana przesuwane jest o jeden dzień do przodu, odnośnie na poniedziałek, czwartek i sobotę, a dodatkowy dzień doliczany jest do poprzedniego roku. Jeśli Rosz HaSzana wypadałoby w środę lub piątek, to Jom Kippur przypadałby w piątek lub niedzielę i przylegałby do Szabbatu. Oznaczałoby to, że przez dwa kolejne dni nie wolno byłoby wykonywać żadnych prac, włączając w to przygotowanie jedzenia dla ludzi i zwierząt. Gdyby Rosz HaSzana wypadło w niedzielę, to Hoszana Raba [21 Tiszri] wypadłby w Szabbat, co uniemożliwiałoby wykonanie rytualnego obnoszenia – 7 Hakafot – księgi Tory.
Miesiące od pierwszego do siódmego mają zawsze stałą długość (na przemian 30 i 29 dni). Oznacza to, że 13 Nisan wypada zawsze (18 + 29 + 30 + 29 + 30 + 29 =) 165 dni – czyli 23 tygodnie i cztery dni – przed 1 Tiszri. Jeśli zatem 1 Tiszri nie może wypadać w niedzielę, środę i piątek, to 13 Nisan nie może przypadać odnośnie w środę, sobotę i poniedziałek. (Przeczytaj też: „Data Pamiątki”, „Herald” 2/2005).

R- ( r.)
„Straż” / str.