Na Straży
nr 2004/6

Myśli i zdania

Chcąc być czyimś przyjacielem, trzeba stać się godnym przyjaźni.
Mikołaj Gogol

Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą.
Blaise Pascal

Przez telewizję świat stał się wsią, a spora część programów przypomina wsiowe plotki.
Marshall McLuhan

Przyjaciół można mieć w każdym czasie – pod warunkiem, że się ich nie potrzebuje.
Winston Churchill

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Jeżeli nauczyłeś się słuchać, będziesz umiał także rozkazywać.
– Solon

Podziwiać należy wielkie czyny, a nie słowa wielkie.
– Demokryt

Najmądrzejsze słowa nie napoją spragnionego tak, jak kubek wody.
– Sofokles

Ciężko jest być zależnym od człowieka gorszego.
– Demokryt

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Nie zacieraj śladów swojego życia – mogą bowiem być pomocne innym, teraz lub w przyszłości. Ku zbudowaniu lub przestrodze.

nadesłane

Nie ma żadnej ekstrawagancji w zaleceniu, byśmy od samych siebie domagali się odrobinę więcej niż od innych.

L. Kołakowski

Tajemnicą ludzkiego bytu jest nie samo życie, lecz cel życia.

F. Dostojewski

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Mało jest osób, które potrafią ważyć winy bliźnich, nie dokładając na szalę swego palca.

George Byron

Obowiązek rozpoznasz po tym przede wszystkim, że nie pozostawia ci on prawa wyboru.

Antoine Saint – Exupery

Oto jest dobroć prawdziwa: bez zapłaty dobro czynić.

Iwan Kryłow

Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć.

Cyceron

Owoc się nie pleni szlachetny tam, gdzie chwastem zaszło pole.

Dante Alighieri

Dogmat – to nic innego jak wyraźny zakaz myślenia.

Ludwig Feuerbach

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Walkę ze złem, które jest w człowieku, winniśmy prowadzić nie przez sądzenie drugich, ale przez sądzenie samych siebie. Walka z sobą samym i prawdziwość wobec siebie samego, to są środki, za pomocą których oddziałujemy na drugich.

A. Schweitzer

Nienawidź zła w człowieku, człowieka kochaj.

L. Tołstoj

W wielkim i szczerym kochaniu powinna się mieścić także przyjaźń.

H. Sienkiewicz

Gdy chcesz kogoś przekonać w dobrej sprawie, najpierw otwórz przed nim swoje serce.

nadesłane

Myśl, co mówisz zawsze – mów to, co myślisz tylko wtedy, gdy uzyskasz połączenie z miłością.

nadesłane

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Ci, którzy wnoszą słoneczny blask w życie innych ludzi, sami doznają jego dobrodziejstwa.

 • M. Barrie

Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny.

 • Dostojewski

Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna.

 • L. Tołstoj

Słowa pokorne są wysłannikami pokoju; słowa pyszne są wysłannikami wojny.

 • Lullo

Chodząc po ziemi, trzeba trzymać głowę w niebie, dopóki nie przeniesiemy się tam całkowicie.

 • B. Prus
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Jest to dziełem miłości bliźniego, iż ktoś, kto nie może wyplenić błędu w sobie samym, stara się go wszelako usunąć w drugim.

 • M. Montaigne

Okazywana nam miłość, której nie odczuwamy jako łaskę i szczęście, jest dla nas ciężarem.

 • M. von Ebner-Eschenbach

Dobrym jest ten, kto czyni dobrze innym. Bardzo dobry – kto cierpi dla dobra. Jeśli powodem cier- pienia są ci, którym czyni dobrze, dobroć jego jest tak wielka, że powiększyć ją może tylko chyba spotęgowanie cierpień.

 • La Bruyere

Jeśli nie możesz źle myśleć o sobie, to wiedz, że już samo to jest złe.

 • L. Tołstoj
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Biada sercom pilnie strzeżonym. Gdy zjawi się namiętność, najczystsze staje się najbezbronniejszym.

 • Rolland

Kto jest przyjacielem, ten kocha, ale nie każdy, kto kocha, jest też przyjacielem.

 • Seneka

Przyjaciół kochamy dla ich wad, bo lubimy, gdy ktoś też ma wady.

 • Fredro

Trzeba umieć patrzeć na ludzi z przenikliwą dobrotliwością, wydobywać na jaw cnoty ukryte.

 • Elzenberg

Grzech tylko wtedy nęci, gdy jest piękny i zamaskowany, gdy przybiera pozory cnoty.

 • A. Czechow
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Niech każdy głębokość tej prawdy docenia, że bracia są aniołami w drodze naszego zbawienia.

nadesłane

Powinieneś wierzyć, tak wierzyć, że również wśród ludzi istnieje prawdziwa miłość, że również ludzkie serce zdolne jest do nieskończonej, wszystko wybaczającej miłości, że również ludzka miłość może mieć cechy miłości Boskiej.

L. Feuerbach

Tylko niekochani nienawidzą.

Ch. Chaplin

Człowiek może dokonywać czynów straszliwych, okrutnych i nieludzkich, lecz zarazem jest jedynym stworzeniem, które czuje się upokorzone przez swe złe czyny i stara się odpokutować za swoje winy.

R. Ingarden

Żadna miłość, przyjaźń, szacunek nie jednoczy tak, jak wspólna nienawiść do czegoś.

A. Czechow

R- ( r. str. )
„Straż” / str.