Na Straży
nr 2007/6

Echa z Konwencji – Karlsruhe

Karlsruhe [Niemcy] 18 listopada 2007 r.

18 listopada 2007 roku w Karlsruhe odbyła się ponownie jesienna konwencja organizowana przez niemieckich braci. Pomimo że przyjechało mniej osób niż poprzedniego roku, w schronisku młodzieżowym w Karlsruhe zebrało się około 65 uczestników z Niemiec, Francji, Polski i Rumunii. Konwencja rozpoczęła się badaniem prowadzonym przez Daniela Kaletę na temat naszych próśb zanoszonych w modlitwach do Boga. Werset „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” można zrozumieć w różny sposób. Co w tym wypadku oznacza dla nas „chleb”? Czy słowo to może określać zarówno cielesną, jak i duchową potrawę? Bracia brali aktywny udział w nabożeństwie, a z powodu ograniczonego czasu, rozmowy i dyskusje na ten temat toczyły się jeszcze w czasie przerwy.

Tematem „Blisko ciebie jest słowo” (5 Mojż. 30:14) usłużył nam Brat Krzysztof Nawrocki z Polski. W swoim wykładzie postawił pytanie, jakie dajemy świadectwo obecności Bożego Słowa w naszym życiu. Czy przedstawiamy je w prosty czy raczej skomplikowany sposób? Gdy tylko uwierzyliśmy, Ewangelia zaczęła na nas oddziaływać, a wobec tego nasze przekonania winny być prezentowane skromnie i prosto. Brat uwypuklił jeszcze raz najważniejsze połączenie Nowego i Starego Testamentu, o którym mówi nam werset z Rzymian 15:4

Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i prze pociechę z Pism nadzieję mieli”.

W czasie przerwy obiadowej była możliwość wzmocnienia się zarówno posiłkiem cielesnym, jak i też błogosławionymi rozmowami z Braterstwem. Była to miła braterska społeczność połączona z możliwością wymiany myśli na tematy poruszane w przedpołudniowych rozważaniach.

Wstępem do następnej części były pieśni śpiewane przez młodzież z towarzyszeniem instrumentów. Następnie brat Józef Skarbek z Francji pokrzepił nas wykładem na temat „Życie i śmierć w Jezusie Chrystusie”. Szczególnym orzeźwieniem pełnym błogosławieństw było rozważanie na temat owoców ducha. Również poniższy werset stanowił część rozważań na temat życia i śmierci w Jezusie Chrystusie, w którym to nasz Pan powiedział do swoich uczniów:

Jeżeli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo kto chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je” – Mat. 16:24-25.

Ostatnim wykładem: „Dobre nasienie i jego owoc w przypowieści o siewcy” usłużył brat Lutz Ruthmann. Porównał on zapis tej przypowieści w trzech Ewangeliach: Mateusza, Marka i Łukasza. Brat odniósł się do owoców ducha i tego, jak bardzo są one ważne oraz jakie warunki muszą zaistnieć, żeby w ogóle mogły zrodzić się owoce. Następnie rozważył werset z 1 Listu św. Piotra 1:13-16:

Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwym będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości wasze. Lecz za przykład świętego. Który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.

Niektóre słowa umacniają nas każdego dnia w czasie podróży wąską ścieżką. Ogromnym błogosławieństwem jest przywilej słuchania bogactwa słów Bożych z ust usługujących braci.

Tegoroczna konwencja zakończyła się słowami o naprawieniu ludzkości oraz pieśnią oraz „Zostań z Bogiem, aż się zejdziem znów”. Wzmocnieni przez społeczność oraz budujące słowa pożegnaliśmy się i wróciliśmy do naszych domów.

R- ( r.)
„Straż” / str.