Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2007/6

Od Redakcji

„Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności (...) „Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności (...)?” – 2 Piotra 3:11 (BW). Drodzy Czyte czytaj
Na Straży
2007/6

Korzyści ze smutków

„Z głębokości wołam do ciebie, o Panie! ... Gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy” – Psalm 130:1; Ijoba 34: „Z głębokości wołam do ciebie, o Panie! ... Gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy” – Psalm 130:1; Ijoba 34:29. Życie każdego człowieka ma swoje  czytaj
Na Straży
2007/6

Dwulicowość

Jeżeli młody człowiek widzi swoich rodziców jako przewodników i nauczycieli w kościele, a następnie jest świadJeżeli młody człowiek widzi swoich rodziców jako przewodników i nauczycieli w kościele, a następnie jest świadkiem niekończących się kłótni i walk w d czytaj
Na Straży
2007/6

Dziateczki, strzeżcie się bałwanów

„Dziateczki! strzeżcie się bałwanów. Amen” – 1 Jana 5:21 (BG). Powyższe ostrzeżenie ma związek z 1 i 2 „Dziateczki! strzeżcie się bałwanów. Amen” – 1 Jana 5:21 (BG). Powyższe ostrzeżenie ma związek z 1 i 2 przykazaniem dekalogu, czyli że prawdziw czytaj
Na Straży
2007/6

Poszukujmy mądrości

„A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” – Jak. 1:5 (BW). Któ czytaj
Na Straży
2007/6

Myśli i zdania

Nie zacieraj śladów swojego życia – mogą bowiem być pomocne innym, teraz lub w przyszłości. Ku zbudowaniu lu Nie zacieraj śladów swojego życia – mogą bowiem być pomocne innym, teraz lub w przyszłości. Ku zbudowaniu lub przestrodze. nadesłane Nie ma żadn czytaj
Na Straży
2007/6

Oczekujże Pana

„Oczekujże Pana, zmacniaj się, a on utwierdzi serce twoje; przetoż oczekuj Pana” – Psalm 27:14 (BG). Da „Oczekujże Pana, zmacniaj się, a on utwierdzi serce twoje; przetoż oczekuj Pana” – Psalm 27:14 (BG). Dawid, sługa Boży zaprasza do oczekiwania  czytaj
Na Straży
2007/6

Cudowny w radzie, wielki mądrością

„Także to pochodzi od Pana Zastępów, jest On cudowny w radzie, wielki mądrością” – Izaj. 28:29. Od chwi „Także to pochodzi od Pana Zastępów, jest On cudowny w radzie, wielki mądrością” – Izaj. 28:29. Od chwili poświęcenia pragnieniem moim jest wie czytaj
Na Straży
2007/6

Modlitwa – wiersz

Ojcze przedwieczny! Nakłoń Twe ucho! Z boleścią serca w mym utrapieniu Tyś mym ratunkiem i silną twierdzą. Ojcze przedwieczny! Nakłoń Twe ucho! Z boleścią serca w mym utrapieniu Tyś mym ratunkiem i silną twierdzą. Bo jestem pewna, że Ty wysłuchasz Swoje czytaj
Na Straży
2007/6

Człowiek w świetle Pisma Świętego

„Stworzył wtedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowie „Stworzył wtedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą” – 1 Mojż. 2:7 (BG).  czytaj
Na Straży
2007/6

Czysta przyjaźń – wiersz

Jak rzadka na tej ziemi czysta przyjaźń bywa, Chęć zysku ludzi łączy, chęć zysku rozrywa. Kto ma takich przyJak rzadka na tej ziemi czysta przyjaźń bywa, Chęć zysku ludzi łączy, chęć zysku rozrywa. Kto ma takich przyjaciół, że ich los nie zmieni, Niech to czytaj
Na Straży
2007/6

Bardzo blisko ciebie jest słowo

„To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie” – 5 Mo „To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie” – 5 Mojż. 30:11 (BW). Czasem jest tak, że t czytaj
Na Straży
2007/6

Echa z Konwencji – Karlsruhe

18 listopada 2007 roku w Karlsruhe odbyła się ponownie jesienna konwencja organizowana przez niemieckich bra 18 listopada 2007 roku w Karlsruhe odbyła się ponownie jesienna konwencja organizowana przez niemieckich braci. Pomimo że przyjechało mniej osób niż czytaj
Na Straży
2007/6

Echa z Konwencji – Budziarze

„I zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego” – Hebr. 6:5. Tymi sło „I zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego” – Hebr. 6:5. Tymi słowami przywitał przybyłe braterstwo i roz czytaj
Na Straży
2007/6

Z Nowym Rokiem

Wszystkim stałym i okazjonalnym Czytelnikom „Na Straży”, w progach Nowego Roku pragniemy złożyć najserdeczniejWszystkim stałym i okazjonalnym Czytelnikom „Na Straży”, w progach Nowego Roku pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, Je czytaj