Na Straży
nr 2007/5

Z życia naszej społeczności

110 lat życia to wiek, który większości z nas trudno sobie wyobrazić, a nawet jeśli się to udaje, instynktownie taki zakres długości życia bardziej odnosimy do postaci z historii biblijnych niż do ludzi, których znamy i spotykamy na co dzień. Takiego właśnie wieku doczekała nasza siostra w Panu – Ludwika Kosztyła z Brzozowa na Podkarpaciu, która jest wieloletnią członkinią Zboru w Krośnie. Zbór ze swej strony stara się poprzez częste odwiedziny utrzymywać z siostrą duchową łączność i dostarczać jej informacje o życiu naszej społeczności, którym siostra Ludwika mimo swego wieku mocno się interesuje, pytając odwiedzających o konwencje i nabożeństwa. Warto nadmienić, że od 1925 roku w gościnnym domu braterstwa Kosztyłów miał przez długi czas swą siedzibę Zbór.

W odwiedzinach u siostry Ludwiki

Wszystko wskazuje na to, że siostra Ludwika jest obecnie najstarszą żyjącą Polką, a z całą pewnością jest najstarsza w naszej społeczności.

W dniu 3 sierpnia s. Kosztyła obchodziła urodziny, które nie uszły uwadze licznych dziennikarzy prasowych i telewizyjnych, a także władz miasta, w którym mieszka. Nasza Redakcja dołącza się do powinszowań, życząc siostrze Ludwice błogosławieństwa Bożego i opieki Niebieskiego Ojca oraz dedykując Jubilatce jedną z pięknych pieśni z naszego śpiewnika: „Choć w podeszłych życia latach, gotowiśmy z Panem iść” (nr 405).

R- ( r.)
„Straż” / str.