Na Straży
nr 2007/5

Nowość wydawnicza

„Biblia Gdańska w Systemie Stronga – Nowy Testament”, wydanie II poprawione i poszerzone

Po jedenastu latach od pierwszego wydania Konkordancji wyrazów greckich Nowego Testamentu z przyjemnością oddajemy w ręce Czytelników drugie, poprawione i poszerzone wydanie tej pracy. Wraz z dwutomową Biblią Gdańską Starego Testamentu w systemie Stronga (Na Straży, Kraków 2004) tworzy ona obecnie jednolitą, trzytomową całość pt. „Biblia Gdańska w systemie Stronga”.

Również druga część, Konkordancja wyrazów greckich Nowego Testamentu, otrzymała nową formę, zgodną z wzorem, który zastosowano w Konkordancji wyrazów hebrajskich i aramejskich Starego Testamentu. Słownik został wzbogacony o informacje etymologiczne oraz gramatyczne, a także o zestawienie polskich tłumaczeń słowa greckiego wraz z częstotliwością ich występowania w Biblii Gdańskiej. Dane te, obok poprawionego i nieco poszerzonego słownika, ułatwiają szybsze ogarnięcie biblijnego zakresu znaczeniowego rozważanego słowa greckiego.Drugie wydanie Biblii Gdańskiej NT w systemie Stronga różni się nieco od pierwszego. Tekst polski został gruntownie przejrzany i uzupełniony pod kątem jeszcze dokładniejszego przyporządkowania go do słów greckich zapisanych przy użyciu kodów Stronga. Dołożono przy tym wszelkich starań, aby każde słowo greckie, również rodzajniki i drobne spójniki – zgodnie z zasadą jedna jota albo kreska nie przeminie – znalazło swoje miejsce wśród numerycznych kodów Stronga odpowiadających słowom polskiego tłumaczenia. Tekst Biblii Gdańskiej zaopatrzony został w liczne przypisy, które uwidaczniają różnice między wydaniami greckiego Nowego Testamentu stanowiącymi podstawę przekładu gdańskiego a współczesnym – powszechnie uznawanym za poprawny – tekstem Alanda (wyd. z 1983 r.). Dodatkowo porównano The Greek New Testament (United Bible Societes 1983) pod redakcją K. Alanda z Kodeksem Synaickim, najstarszym kompletnym greckim rękopisem Nowego Testamentu z połowy IV w. po Chrystusie. Różnice między tymi tekstami opisane zostały w dodatkowych przypisach.

Trzecia część tej pracy, Wykaz wyrazów i zwrotów polskich w NT Biblii Gdańskiej, została uzupełniona o informację dotyczącą częstotliwości występowania słów greckich w tłumaczeniu na dany wyraz lub zwrot polski. Słowa greckie na listach towarzyszących wyrazowi lub zwrotowi polskiemu zostały uszeregowane według częstotliwości ich występowania, co ułatwia wyszukanie słów polskich na listach Konkordancji wyrazów greckich.

Autorzy mają nadzieję, że zmiany te, wypracowane w trakcie przygotowywania starotestamentowej części Biblii w systemie Stronga, zwiększą użyteczność tej książki oraz ułatwią Czytelnikom korzystanie z informacji w niej zawartych. A Słowo Boże – nawet przy tak szczegółowym badaniu – z pewnością nie przestanie być żywe i trwające na wieki (1 Piotra 1:23-25), o ile tylko Czytelnik dołoży wszelkich starań, by jego rozważaniom towarzyszyła modlitwa, powaga i szczera chęć poznania Bożego zamierzenia wyrażonego przez natchnionych pisarzy.

Książkę prosimy zamawiać kontaktując się bezpośrednio z Redakcją lub składając zamówienie z naszej strony internetowej www.nastrazy.pl

cena: 60 zł + koszty przesyłki

R- ( r.)
„Straż” / str.