Na Straży
nr 2007/5

Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

Ryl Olga

Ryl Olga

W dniu 30 września 2007 r. zmarła siostra OLGA RYL. Przeżyła 90 lat, w tym 70 lat w poświęceniu Panu. Ostatnie półtora roku spędziła w Domu „Betania” w Miechowie, a wcześniej była członkinią Zboru w Świerżach.

Janczuk Barbara

Janczuk Barbara

Dnia 7 października 2007, po kilkuletniej chorobie, w wieku zaledwie 42 lat, odeszła od nas do Pana droga siostra BARBARA JANCZUK. Siostra Basia to najstarsza córka braterstwa Bogumiły i Zdzisława Kozub. Od dzieciństwa brała czynny udział w życiu polskiego Zboru w Melbourne (Australia), między innymi grając do śpiewu na instrumencie muzycznym. Siostra Basia okazała swe poświęcenie Panu przez chrzest na konwencji w Białogardzie w 1998 roku. Wraz z mężem, bratem Ryszardem, i dziećmi, Anielą i Danielem, kilkakrotnie odwiedzili Polskę i uczestniczyli w konwencjach i zebraniach, jak też mieli przywilej bliżej zaprzyjaźnić się z wielu osobami ze społeczności braterskiej. Siostra Basia często wspominała te chwile jako jedne z najradośniejszych w jej życiu. Ogromnie jest nam jej brak. Pocieszamy się tą pewnością, że Pan kieruje wszystkimi naszymi sprawami, i że przyjdzie dzień, że się znowu spotkamy i wtedy już będziemy na zawsze razem.

Szymański Edward

Szymański Edward

Dnia 17 października 20007 r. zasnął w Panu w wieku 83 lat brat EDWARD SZYMAŃSKI, wieloletni członek i brat starszy Zboru w Kaliszu. W swoim poświęceniu służył Bogu przez 60 lat. W swym domu gościł braci i siostry na nabożeństwach niedzielnych i tygodniowych. Realizował w życiu zasady biblijne, kochał i cenił braterską społeczność, wyrażając to przez wspólny śpiew i badanie Słowa Bożego. Do ostatnich chwil życia był serdecznym, miłym i cenionym bratem.

R- ( r.)
„Straż” / str.