Na Straży
nr 2007/3

Od Redakcji

„Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego” – Jan 15:10 (BW).

Przewodnim tematem tego numeru jest podsumowanie cyklu o przykazaniach. Celem tego cyklu było podkreślenie roli, jaką odgrywa w życiu ludzkości Boskie Prawo. Prezentując poszczególne przykazania z obszernym komentarzem, chcieliśmy ukazać ich literalny i duchowy wymiar. Publikujemy trzy artykuły, które z różnych stron starają się spoglądać na Dekalog jako część Boskiego Prawa.

Przedstawiamy również obszerną relację z pierwszej wizyty braci z Polski u braterstwa w Indiach. Często nie uświadamialiśmy sobie, że w tym odległym kraju Prawda obecna jest od roku 1919 i że żyje tam ok. 2000 braci. Myślę, że gorliwość braterstwa i efekty, jakie przynosi głoszenie Ewangelii w Indiach, są dla nas kolejnym dowodem, że nie zakończyło się jeszcze wysokie powołanie.

Przed nami kolejny sezon bogaty w konwencje, czyli zjazdy braterstwa z różnych zborów poświęcone budowaniu społeczności i słuchaniu Słowa Bożego. W numerze publikujemy daty i miejsca, w których się odbędą się te „duchowe uczty”, oraz zapraszamy na nie w imieniu organizatorów wszystkich łaknących Słowa Bożego.

R- ( r.)
„Straż” / str.