Na Straży
nr 2007/3

Myśli i zdania

Jest tylko jedno zło, to egoizm, i tylko jedno dobro, to miłość.

L. Feuerbach

Wszyscy ubolewają nad nieszczęściami swoich przyjaciół. Tylko niewielu cieszy się z ich sukcesów.

O. Wilde

Kto choć raz odczuł radość odpłacania dobrem za zło, ten nigdy już nie pominie okazji do takiej radości.

L. Tołstoj

Zazdrosny człowiek wyściela łoże pokrzywami, a potem śpi w nim.

F. Feldheim

To prawda, że byłem wszechwiedny (jednak niezupełnie), gdy miałem lat 20, ale z wiekiem ludzie głupieją, tak więc mając lat 28 byłem już mniej wszechwiedzący i proces ten postępuje po dziś dzień.

L. Kołakowski

R- ( r.)
„Straż” / str.