Na Straży
nr 2007/3

Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

Pawlik Stanisław

Pawlik Stanisław

W dniu 13 lutego 2007 r. zakończył ziemską pielgrzymkę brat STANISŁAW PAWLIK, który ostatnio był członkiem Zboru w Miechowie. Przeżył 82 lata, w tym 60 lat w Prawdzie.

Władysława Głąb

Władysława Głąb

Dnia 20 kwietnia 2007 r. zmarła w Panu siostra WŁADYSŁAWA GŁĄB. W ostatnich latach była członkinią Zboru w Chełmie, a wcześniej Borysławiu (obecnie Ukraina) i w Chojnie Nowym. Przeżyła 94 lata. Na służbę Panu poświęciła się w wieku 16 lat i z radością trwała w swym ofiarowaniu do końca życia.

Bernard Piaskowski

Bernard Piaskowski

W dniu 6 maja 2007 r. zakończył swą ziemską pielgrzymkę brat BERNARD PIASKOWSKI, członek zboru w Kozach Dolnych. Przeżył 78 lat, od najmłodszych lat związany był z Prawdą. Pomimo ciężkiej choroby był zawsze pogodny i cierpliwie znosił swój los.

Helena Kot

Helena Kot

W dniu 17 maja 2007 r. zasnęła w Panu w wieku 81 lat siostra HELENA KOT, wieloletnia członkini Zboru w Krakowie. Na służbę Panu poświęciła się w 1945 roku, a przez wszystkie lata swej ziemskiej pielgrzymki starała się w swym życiu praktycznie realizować zasady Ewangelii, będąc dla wielu wzorem uczynności i gorliwości.

Jan Dzierżyński

Jan Dzierżyński

W dniu 26 maja 2007 r. zakończył swoją ziemską pielgrzymkę brat JAN DZIERŻYŃSKI, członek i wieloletni sługa Zboru w Tarnowie. Przeżył 99 lat, przez całe życie starając się gorliwie pełnić służbę dla Pana.

R- ( r.)
„Straż” / str.