Na Straży
nr 1996/1

Z NOWYM ROKIEM

Z Nowym Rokiem, z Nowym Rokiem,
W Górę serca, z bystrym okiem.
Spójrz w horyzont na obłoki
I na skale stawiaj kroki.

Nie oglądaj się wstecz świata,
Marnie zeszły jego lata.
Rok za rokiem tak upłynął,
Że do kresu wnet zawinął.

W porcie wieków ciężar złożył,
W księgę historii się położył,
By rok nowy z jego prawem,
Dla ludzkości był łaskawym.

By już słońce Przedwiecznego
Oświeciło też każdego.
By rozumiał prawdę zdroju
I mógł wiecznie żyć w pokoju.

By zaczerpnąć życia wody,
Mieć kropelkę ochłody.
Daj mam Królu Panie Świata
Doczekać się tego lata,

W którym lecie łask twych zdroje
Spłyną przez to imię Twoje.
Chwała Chryste, chwała Panie,
Niech Twa chwała nie ustanie.

Po wiek wieków niechaj słynie
I Twe imię nie zaginie,
Aby świat nasz z Twojej woli
Otrzymał życie do woli.

Niechże Królu, Chryste Panie
Zaświeci jasne zaranie
By świat ujrzał swe podłości
Przesycony w ludzkiej złości.

Daj nam Królu Panie świata
Zrozumieć bliźniego brata,
By ocenić dary z Nieba
I żyć wiecznie, jak potrzeba.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Z NOWYM ROKIEM

Z tym Nowym Rokiem błogosław nas, Panie,
Dodaj w wierze siły na dalsze wytrwanie:
Przymnóż nam łask swoich, pokory, miłości,
Niechaj w sercach naszych Twój duch, pokój gości.
Racz nas nie opuszczać, Ojcze nasz jedyny,
Przebacz nam łaskawie, upadki i winy;
Aby złe móc zwalczać, dodaj nam pomocy,
Wlej też w serca nasze Twego ducha mocy.
Błogosław tych wszystkich, którzy Ci ufają,
W duchu oraz w prawdzie chwałę Ci oddają;
Nasze rodziny, zamysły i czyny,
W tym Roku Nowym o to Cię prosimy
I Wam, Bracia drodzy, niechaj łaska Boża,
Obficie w Nowym Roku się pomnaża;
Niech Bóg Wam nie szczędzi i ducha świętego;
A Chrystus niech Was przyjmie do Królestwa swego.
Niech Wam błogosławi Bóg nasz miłosierny,
Byście aż do śmierci zostali Mu wierni;
Niech Was nie opuszcza w wiary doświadczeniu,
Lecz siły Wam doda w najmniejszym zwątpieniu.
Niechaj zdrowiem ciała obficie Was darzy,
A w chorobie wesprze, jeśli się przydarzy;
Niech w końcu Wam poda Żywota Koronę,
Kiedy już Was wezwie za wtórą zasłonę.
Z miłością bratnią w wierze, która nam jest dana,
Z Nowym rokiem życzy Wasz brat z łaski Pana.

R- ( r. str. )
„Straż” / str.