Na Straży
nr 2007/1

Ostateczne czasy trudne

Pamiętajmy, iż apostoł mówił o ostatecznych dniach tego wieku jako o czasach trudnych, trudniejszych jak poprzednie – czemu? Ponieważ błędy i pokusy w tym dniu przychodzą w formach bardziej subtelnych aniżeli kiedykolwiek przedtem. Jest to wiek rozumu, postępu, który rozwija pychę i zarozumiałość.

R- ( r.)
„Straż” 1943/ str. 133