Na Straży
nr 2006/1

Podziękowanie za rok

Zeszły roczek stary był dla nas tak błogi
Że nikt z nas nie zbłądził z tej prawdziwej drogi
Pod opieką Pańską szczęśliwieśmy przeżyli
Wiele zła i przeszkód żeśmy zwyciężyli
Nadszedł roczek nowy, dotąd nam nieznany
Co on nam przyniesie?
Pokój? Radość? Czy szykany?
Drodzy bracia,
Starajmy się wszyscy, żeby roczek nowy,
Który jest przed nami
Wydał nam świadectwo, żeśmy zwycięzcami
Że wiernie kroczymy za wodzem zbawienia
A Pan nas obdarzy chwałą uwielbienia.

R- ( r.)
„Straż” / str.