Na Straży
nr 2006/1

Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

Miękinia Stefan

W dniu 31 maja 2005 r. zasnął w Panu brat STEFAN MIĘKINA, członek Zboru w Kozach Dolnych. Przeżył lat 85, w tym w Prawdzie 55 lat.

Chachlica Maria

W dniu 25 sierpnia 2005 r. zasnęła w Panu siostra MARIA CHACHLICA, członkini Zboru w Krakowie. Przeżyła 67 lat, w tym 35 lat w Prawdzie.

Zabłocka Wiktoria

W dniu 26 października 2005 r. zasnęła w Panu siostra WIKTORIA ZABŁOCKA, członkini Zboru w Chrzanowie. Przeżyła 101 lat, w tym 40 lat w Prawdzie.

Stąśko Stanisłąwa

W dniu 6 listopada 2005 roku zmarła siostra STANISŁAWA STĄŚKO, członkini Zboru w Kozach Dolnych. Przeżyła 75 lat.

Plewniok Wiktor

W dniu 18 listopada 2005 r. zmarł brat WIKTOR PLEWNIOK, członek Zboru w Mysłowicach-Brzezince. Urodził się 26 października 1915 r. Przeżył 90 lat, w tym 73 lata w poświęceniu, które rozpoczął jako 17-letni młodzieniec w 1932 r. Był gorliwym i cenionym bratem, zawsze pogodnym, który życie poświęcił Prawdzie i chorej żonie.

Szarkowicz Kazimierz

W dniu 30 listopada 2005 r. zmarł nagle brat KAZIMIERZ SZARKOWICZ, członek Zboru Vancouver. Urodził się w Polsce w 1971 r., gdzie w wieku 18 lat poświęcił się Panu Bogu. Rok później wyjechał do Kanady.

W 1994 roku wraz z Patrycją Potempa założył rodzinę. Czynnie uczestniczył w życiu Zboru, a przez ostatnie 7 lat służył jako diakon. Osierocił dwóch synów: Dawida (8 lat) i Jakuba (4 lata). Pustkę po jego odejściu odczuwa nie tylko najbliższa rodzina, ale również bracia, dla których jego serce i dom były zawsze otwarte. Wyrazem sympatii i świadectwem jego życia byli licznie zgromadzeni na pogrzebie znajomi i współpracownicy.

Ciechanowski Stefan

Dnia 29 grudnia 2005 r. zasnął w Panu brat STEFAN CIECHANOWSKI, członek i wieloletni brat starszy Zboru w Krakowie. Przeżył 97 lat. Na służbę Panu poświęcił się w roku 1933.

Prus Anna

W dniu 9 stycznia 2006 zmarła w wieku 83 lat ANNA PRUS, która była długoletnią przyjaciółką Zboru w Kozach Dolnych.

Siwek Emilia

W dniu 28 stycznia 2006 r. zasnęła w Panu siostra EMILIA SIWEK, członkini Zboru w Niepołomicach. Przeżyła 70 lat, na służbę Panu poświęciła się 15 lat temu.

Galos Władysława

Dnia 5 lutego 2006 r. zasnęła w Panu siostra WŁADYSŁAWA GALOS, członkini Zboru w Krakowie. Przeżyła 70 lat, w tym 15 lat w służbie dla Pana.