Na Straży
nr 2006/1

Myśli i zdania

Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje.

H. Sienkiewicz

Różnica pomiędzy człowiekiem dobrym i złym polega nie na tym, że jeden mało, a drugi dużo grzeszy, lecz na tym, że jeden zna swe grzechy i walczy z nimi, a drugi zaś nie.

L. Tołstoj

Zazdrośnik sam siebie dręczy jak najgorszy wróg.

Demokryt

Najgorszym grzechem wobec bliźnich nie jest nienawiść, ale obojętność, bo jest nieludzka.

B. Shaw