Na Straży
nr 2005/3

Od Redakcji

Kolejny numer naszego pisma, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, omawia 2. Przykazanie Dekalogu. Zdawać by się mogło, że nie sposób mieć wątpliwości w kwestii przestrzegania tak wyrazistego i oczywistego zakazu, a jednak trzeba stwierdzić, że nie zawsze i nie wszyscy sobie z tym radzili. W trzech artykułach z cyklu „Dziesięć słów” autorzy starają się pokazać różne aspekty „czynienia sobie podobizny” oraz przestrzec wierzących przed czyhającymi dziś zagrożeniami związanymi z łamaniem tego tak ważnego Przykazania.

Zamieszczamy również nie publikowany jeszcze w języku polskim przedruk z pisma „Watch Tower” o tym, jak precyzyjnie na podstawie biblijnych proroctw i obserwacji można było w roku 1880 zobaczyć i skomentować najnowszą historię państwa Izrael, które miało pojawić się na mapie świata za 68 lat…

W numerze znajdziemy również interesujący materiał o stuletniej już historii Zboru w Warszawie, a także zupełnie jeszcze świeżą relację z konwencji w Krakowie. Przypominamy również o tak ważnym dla wszystkich wierzących wydarzeniu zesłania ducha świętego, którego rocznica przypada w tym roku 13. czerwca. Życzymy wszystkim Czytelnikom wiele zbudowania i pociechy płynącej z lektury „Na Straży”, prosząc o modlitwę, by ta praca mogła się cieszyć Pańskim poparciem i błogosławieństwem.

R- ( r.)
„Straż” / str.