Na Straży
nr 2005/3

Oczekiwanie

Z głęboką wiarą czekam Królestwa, w którym Twa wola będzie spełniana,
Gdzie wśród potęgi Twego jestestwa spotkam naszego drogiego Pana.

R- ( r.)
„Straż” / str.