ZACHOWANIE UMYSŁU W CZYSTOŚCI – wiersz

Dopomóż mi zachować umysł czysty, Panie,
Każdodziennie strzec serca swojego.
Żyję w czasie gdy jest wielkie zamieszanie,
Każdy człowiek dąży wciąż do złego.

Prostuj przede mną drogi moje, Panie,
Ażeby prosto po nich postępować.
Czynić zawsze usilne staranie,
Aby swe serce w czystości zachować.

Jestem przychodniem i gościem na ziemi,
Podróżuję do domu swojego.
Pragnę być, Panie, z Twymi wybranymi,
Proszę więc Ciebie: Ochroń mnie od złego.

Odwróć oczy moje, aby nie patrzyły
I nie pożądały światowej marności.
Lecz drogi Twojej zawsze pilnowały,
Która prowadzi do życia w wieczności.

O swojej mocy dążyć tam nie mogę,
Ty znasz najlepiej serce moje, Panie.
Prostuj przede mną wąską życia drogę,
By nie było daremne to moje staranie.

O drogi Panie! Tobie zawsze wierzę,
Że mi udzielisz w potrzebie opieki.
Pragnę usilnie dążyć nadal szczerze,
Ażeby Ciebie oglądać na wieki.

R- ( r. str. )
„Straż” / str.