Kłopotliwe dobrodziejstwa

Narody tego świata, a szczególnie tzw. cywilizowane narody Europy i Ameryki stoją dziś wobec tak trudnych i zawiłych problemów, że nie są w stanie ich rozwiązać. Umiejętność dwudziestego wieku dała nam różne wielkie i wprost cudowne wynalazki, ulepszenia i błogosławieństwa, lecz nie dała nam możności i sposobu odpowiedniego z nich korzystania.

na podst. Straż 1933 str. 83

R- ( r. str. )
„Straż” / str.