Łakomstwo

Lekcja Achana (Jozuego 7:21)

Pomiędzy duchowymi Izraelitami łakomstwo na złoto, srebro i piękne szaty babilońskie jest największą oznaką duchowej słabości i prowadzi wielu do zniszczenia. „Albowiem korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy” – 1 Tym. 6:10.

„Straż” 1940-45

R- ( r. str. )
„Straż” / str.